IEP Advieswijzer wordt iep lvs

Het IEP LVS geeft op basis van het hoofd-hart-handen-principe een compleet beeld van ieder kind. Naast de cognitieve vaardigheden (hoofd) brengt het digitale volginstrument ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen in beeld (hart en handen). Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.

IEP LVS groep 6 t/m 8

Een aantal jaar geleden is de Advieswijzer ontwikkeld voor de leerkracht van groep 8 om te helpen bij het onderbouwen van het schooladvies. Omdat scholen ons vroegen naar dit instrument voor andere leerjaren, is de Advieswijzer inmiddels verder uitgebreid met toetsen voor groep 7 en volgen ook toetsen voor groep 6. Hiermee werken we, door de wens van onze klanten, steeds meer toe naar een leerlingvolgsysteem. De naam Advieswijzer is nu veranderd in het IEP LVS.

Meer dan taal en rekenen

Kwalificatie is een belangrijk doel van ons onderwijs. Met het IEP LVS geven we dan ook de resultaten op taal en rekenen weer aan de hand van de referentieniveaus. In groep 7 geven we tevens een pré-advies en in groep 8 een schooladvies. Voor groep 6 vinden we een dergelijk advies nog te vroeg. Daarom laten we voor die leerlingen alleen de scores zien van het behaalde referentieniveau taal en rekenen.

Naast kwalificatie zijn socialisatie en persoonsvorming ook belangrijke doelen van ons onderwijs. Daarom bestaat het IEP LVS naast de hoofdtoetsen, uit  hart- en handentoetsen. Deze instrumenten zijn speciaal ontwikkeld om door de leerling zelf in te vullen. Zo krijgt de leerling inzicht in zijn/haar eigen profiel op leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.

Het IEP LVS geeft:

- inzicht in de behaalde referentieniveaus taal en rekenen (leerling volgen van groep 6 t/m 8).
- informatie over talenten en vaardigheden van iedere leerling.
- formatieve informatie, zodat iedere leerling ontwikkelingsgericht verder kan werken.
- een (pré)advies voor het voortgezet onderwijs. 

 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: