De IEP Advieswijzer

Sinds schooljaar 2014-2015 is het schooladvies leidend geworden voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.  Als leerkracht neem je hierin, naast taal en rekenen,  alle talenten en vaardigheden van de leerling mee. Maar hoe breng je dit op een objectieve manier in beeld om inzicht te krijgen in het pré-advies en de keuze om het schooladvies te verantwoorden?

De Advieswijzer werkt volgens het hoofd-hart-handen-principe en brengt door middel van digitale toetsen niet alleen de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart, maar ook sociaal-emotionele vaardigheden en leeraanpak (hart) en het creatief vermogen (handen). Gezamenlijk vormen deze onderdelen een compleet beeld van de leerling.

Meer dan taal en rekenen

Als leerkracht bepaal je zelf welke leerling, welke toets op welk moment maakt. Na afloop van de toets kun je de resultaten van zowel de individuele leerling als van de gehele groep inzien. De resultaten op taal en rekenen geven een pré-advies of een advies schooltype in groep 8. Maar een leerling is meer dan taal en rekenen. De hart- en handentoetsen zijn speciaal ontwikkeld om door de leerling zelf in te vullen. Zo krijg je goed inzicht in de talenten. De talentenkaart geeft ruimte om het pré-advies of schooladvies vanuit hoofd, hart en handen toe te lichten.

Op 11 oktober vond het webinar 'Op weg naar een onderbouwd schooladvies' plaats. Tijdens dit webinar bespraken we welke rol de Advieswijzer speelt om op basis van alle talenten en vaardigheden tot een compleet beeld van iedere leerling te komen.

 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: