visie en werkwijze

Bevlogen, concreet, op maat

Onze manier van adviseren

Bij Bureau ICE geloven wij dat toetsing en examinering in dienst staat van het leerproces van de studenten. De studenten moeten zich kunnen ontwikkelen en het toetsbeleid, de toetsorgansisatie, de toetsbekwaamheid van betrokkenen en de wijze van toetsing zijn daarin ondersteunend. Onze bevlogenheid zie je in onze adviezen terug. Inhoudelijke deskundigheid, het spiegelen van het nut en het doel van toetsing, een eerlijke manier van communiceren en gezamenlijk komen tot een eindproduct zijn voor ons vanzelfsprekend.

Onze werkwijze

Wij vinden het belangrijk dat deelnemers de meerwaarde inzien van onze bijeenkomsten. Daarom zorgen wij ervoor dat onze deelnemers zoveel mogelijk met hun eigen materialen aan de slag kunnen en hun eigen casussen kunnen inbrengen. Wij leggen constant het verband tussen de praktijk, de theorie en het nut van het getrainde. Onze klanten waarderen ons om onze toegankelijke manier van trainen en ervaren het als prettig dat wij meedenken met hun eigen onderwijspraktijk.

Borging toetskwaliteit

Kwaliteit van toetsing wordt niet alleen geborgd door het inzetten van bijvoorbeeld BKE-trainingen. Het is van belang dat de hogeschool/opleiding een duidelijke visie heeft op toetsing en dat die visie breed gedragen wordt. Een stevig geïmplementeerd toetsbeleid en toetsprogramma én een groot besef van het belang van toetsing borgt dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken en dezelfde belangen delen. Toetsbeleid is op deze manier niet alleen een visie op papier, maar een levende visie die direct vertaald wordt naar de praktijk.

 Bureau ICE is een CRKBO geregistreerde instelling.