Veelgestelde vragen - hoger onderwijs

U leest hier veelgestelde vragen over toetsing in het hoger onderwijs. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via het contactformulier of bel ons op 0345 - 65 66 10.

Ik weet dat de waarde van een HBO-diploma goed geborgd moet worden. Maar hoe borg ik het eindniveau van de opleiding?

De einddoelen en het eindniveau van opleidingen is niet altijd even duidelijk vastgelegd. Dat maakt dat het belangrijk is om dit uit te werken voordat u met het ontwikkelen van toetsen en examens aan de slag kan. Het is ‘van achter naar voren denken’. Onze toetsexperts zijn daarin getraind en denken graag met u mee. Meer weten? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Ik ben bezig om voor mijn opleiding een examencommissie in te richten. Ik weet best veel van toetsing maar ik wil wel zeker weten dat ik de taken in een examencommissie goed vervul. Hoe kan ik dat aanpakken?

Het is goed om eerst met elkaar vast te stellen wat de precieze taken en verantwoordelijkheden zijn van een commissie en van ieder lid van de commissie. Daarna kunt u met elkaar vastleggen wat de werkwijze zal zijn van de examencommissie. Onze trainers begeleiden u hierbij graag. Uitgangspunt hierbij is het ‘training on the job’-principe. Zo slaat u twee vliegen in één klap: u leert en u doet uw werk. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Wat kan en mag een toetscommissie vaststellen? En hoe richt ik een toetscommissie goed in (toetsen, beoordelingsnormen, cesuur)?

Het is goed om eerst met elkaar vast te stellen wat de precieze taken en verantwoordelijkheden zijn van een commissie en van ieder lid van de commissie. Daarna kun je met elkaar vastleggen wat de werkwijze zal zijn van de toetscommissie. Onze trainers begeleiden u hierbij graag. Uitgangspunt hierbij is het ‘training on the job’-principe. Zo slaat u twee vliegen in één klap: u leert en u doet uw werk. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Voor onze opleiding moet ik iets doen met toetsbeleid. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe pak ik dit aan?

Toetsbeleid klinkt vaag en abstract en als u niet oppast blijft het dat ook. De kunst is om toetsbeleid om te zetten in praktische handvatten voor studenten, docenten en opleiding om samen te komen tot een valide en betrouwbaar eindoordeel in de vorm van een diploma. Daar heeft iedereen belang bij. Wij helpen u graag om uw toetsbeleid praktisch in te kleuren en te borgen dat het geheel van toetsen leidt tot een valide en betrouwbare diplomering. Meer weten? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Onze stages laten we beoordelen door begeleiders op de werkplek. Maar moeten die beoordelaars niet gecertificeerd zijn? En hoe regel ik dat dan?

In feite doen de begeleiders op de werkplek een deel van de diplomering, in opdracht van de school. De school blijft hier echter verantwoordelijk voor en dus ook voor de kwaliteit van de uitgevoerde beoordelingen door beoordelaars. Het is dus inderdaad van groot belang te borgen dat die beoordelaars weten waar ze mee bezig zijn. Een training kan hier goed bij helpen.

Meer weten? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Zeker voor mensen in de praktijk ben ik er niet gerust op dat ze allemaal op dezelfde manier, dus betrouwbaar, beoordelen. Hoe voorkom ik dat de ene stageplek sneller een positief oordeel geeft dan de andere?

In feite doen de begeleiders op de werkplek een deel van de diplomering, in opdracht van de school. De school blijft hier echter verantwoordelijk voor en dus ook voor de kwaliteit van de uitgevoerde beoordelingen door beoordelaars. Het is dus inderdaad van groot belang te borgen dat die beoordelaars weten waar ze mee bezig zijn. Een training kan hier goed bij helpen. Maar ook de toets zelf en vooral het bijbehorende beoordelingsmodel zijn een essentieel onderdeel. Het maken van goede examens met een zo eenduidig mogelijk beoordelingsmodel en dito cesuur dragen bij aan een betrouwbare meting. Wij helpen u hier graag bij. Meer weten? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Op onze opleiding doen studenten veel groepsopdrachten. Maar hoe kan ik studenten persoonlijk beoordelen bij groepswerk?

Groepsopdrachten zijn vaak heel valide. Immers, in de beroepspraktijk is samenwerken de orde van de dag. Maar als onderdeel van examinering is het lastig betrouwbaar te laten worden. Samen met u kijken we graag hoe we uw groepsopdrachten toch kunnen laten voldoen aan criteria van betrouwbaarheid en validiteit. Meer weten? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Hoe kan ik als examencommissie borgen dat iedere docent een goede toets ontwerpt?

Het ontwerpen van een toets is niet het werk van een docent alleen. Belangrijk is het om allereerst samen met een team een blauwdruk te maken van een toets: Wat willen we meten? Hoe gaan we meten? Welke formats en uitgangspunten gebruiken we hierbij? Wanneer zijn we tevreden (is het voldoende)? Op basis van een gezamenlijk opgestelde toetsmatrijs kan een docent aan de slag. En is het eenvoudiger om achteraf te zien of de toets voldoet. In onze trainingen over toetsconstructie leert u hoe u zo’n blauwdruk kunt maken en hoe u de kwaliteit van toetsen kunt controleren. Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Toetsen en examens moeten betrouwbaar en valide zijn. Maar hoe weet ik of onze toetsen betrouwbaar en valide zijn?

Meten de toetsen wat ze moeten meten (aspect van validiteit)? En komen verschillende beoordelaars tot hetzelfde eindoordeel of krijgt de student bij een herhaalde meting hetzelfde oordeel (betrouwbaarheid)? Het klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het raadzaam om een audit van uw toetsen te laten doen en/of een training te volgen. In onze trainingen gaan we aan het werk met uw eigen materiaal, zodat u scholing en werk efficiënt kunt combineren. Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Is het nodig dat ik mijn toetsen extern laat valideren? Ik hoor dit steeds vaker.

Het is vaak moeilijk om van toetsen die u zelf heeft gemaakt nog objectief te zien of deze de kritiek kunnen doorstaan. Vaak zijn collega’s van de opleiding ook te veel vergroeid met het onderwijs om nog objectief te kunnen kijken, met name naar het niveau. Dan kan een externe blik heel nuttig zijn. Wij kijken graag samen met u hoe u dit kunt vormgeven. Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Taal en rekenen zijn soms een struikelblok in de opleiding. Is het mogelijk om al bij de instroom de taal- en rekenvaardigheid van studenten te meten?

Met de TOA, het webbased toetssysteem van Bureau ICE, kan dat. De TOA bevat meer dan 500 toetsen voor alle niveaus voor alle vaardigheden voor onder andere Nederlands en Engels. U kunt de toetsen gebruiken bij de intake en voor het meten van voortgang en voor de examinering. De toetsen geven behalve een niveau-uitslag ook een diagnose. Dit kan direct gebruikt worden in bijvoorbeeld een extra taalprogramma. Neem contact op voor meer informatie: 0345 - 65 66 10.

We hebben nogal wat studenten die binnen een half jaar al afhaken. Wij willen dit zoveel mogelijk gaan voorkomen. Maar hoe bepaal ik vooraf welke studenten geschikt zijn voor mijn opleiding zonder selectie aan de poort?

Zowel student als opleiding hebben baat bij een goede match. En als het leidt tot een goed zelfinzicht in de kans op succes zijn er vooral voordelen aan een intake-instrument. Bureau ICE heeft al diverse intake-instrumenten op maat gemaakt. Meer weten? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Wij moeten bepalen wie verder mag met zijn studie. Hoeveel toetsuitslagen heb ik nodig om dit te kunnen bepalen?

Een belangrijke beslissing vraagt om een gedegen toetsing. Het gaat hierbij niet zozeer om het aantal toetsuitslagen, maar vooral om de kwaliteit van de ingezette toetsen. Het geheel van toetsen moet voldoende valide en betrouwbaar zijn om een beslissing te kunnen nemen. Daarbij is het geheel van toetsen een rekbaar begrip. Graag denken wij met u mee over een goed onderbouwde toetsing. Meer weten? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Wat kan ik doen met studenten die volgens mijn intaketoetsen niet het benodigde startniveau voor taal en rekenen hebben?

Als studenten aan de formele vooropleidingseisen voldoen, zijn ze toelaatbaar. Wel kunt u eisen dat studenten tot een voldoende niveau van taal- en rekenvaardigheid komen gedurende bijvoorbeeld het eerste jaar, als onderdeel van een bindend studieadvies (BSA). U kunt dan extra ondersteuning taal en rekenen aanbieden voor studenten die onder de maat scoren bij de intake.

Ik wil een bindend studieadvies (BSA) instellen na één jaar. Maar waarop baseer ik me daarbij?

Het instellen van een bindend studieadvies vraagt om een gedegen toetsplan, waarbij het toetsplan een betrouwbaar en valide beeld geeft van de betreffende student. Het is belangrijk om de aanwezige expertise binnen uw opleidingen hierbij te koppelen aan een onafhankelijk advies. Gezamenlijk bepaalt u vervolgens welke onderdelen deel moeten gaan uitmaken van het bindend studieadvies. Onze adviseurs helpen u graag bij het opstellen van een dergelijk advies. Meer weten? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

De laatste jaren zijn er verschillende hogescholen in het nieuws geweest omdat ze onterecht diploma’s zouden hebben verstrekt. Hoe kan ik borgen dat dit niet binnen onze instelling gebeurt?

Het zicht hebben op de kwaliteit van examinering is een belangrijke eerste stap om het examineringsproces te kunnen borgen. Om de stand van zaken in kaart te brengen kan een externe audit uitkomst bieden. Onze experts kunnen snel en efficiënt een audit binnen uw instelling uitvoeren, waarbij het proces, de producten én de professionaliteit van betrokkenen worden meegenomen. De audit resulteert in een concreet plan van aanpak dat direct kan worden uitgevoerd en waarvoor draagvlak bij de betrokkenen is gecreëerd tijdens de audit. Meer weten? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: