Trainingsbijeenkomst
BasisKwalificatie Examinering (BKE)

Binnen deze training gaat u aan de slag met de volledige PDCA-toetscyclus. De training wordt op maat vormgegeven: uw eigen (beleids)kaders en toetsproducten vormen het uitgangspunt voor de training. Na afloop van deze training leveren alle deelnemers een compleet portfolio in.

De training wordt op uw locatie gegeven. Tijdens de training staan uw eigen (beleids)kaders en toetsproducten centraal.

Opzet en tijdsinvestering

Eerste trainingsdag

Tijdens de eerste trainingsdag worden de volgende onderwerpen behandeld:
  1. Het basisontwerp van uw toets (leeruitkomsten, toetsplan).
  2. Construeren van een toetsmatrijs.
  3. Construeren van toetsvragen / opdrachten.
  4. Feedback op uw eigen toetsvragen.

De theorie wordt hierbij voortdurend gekoppeld aan uw eigen toetsen. Dit heeft als grote voordeel dat u de overgang van theorie naar uw eigen dagelijkse praktijk direct kunt maken.

Huiswerk

Tussen de eerste en tweede  trainingsdag werkt u de toetsen verder uit. Eventueel kan Bureau ICE u hierbij helpen door een tussentijdse screening te verzorgen.

Tweede trainingsdag

De tweede trainingsdag is tevens de afronding van de training. Ook op deze trainingsdag gaat u zelf aan de slag. De bijeenkomst duurt en richt zich op:
  1. Het beoordelen van een toets.
  2. Het registreren en communiceren van toetsresultaten.
  3. Het evalueren en verbeteren van uw toets (opstellen verbeterplan).

Resultaat

Na afloop van deze training levert u een compleet portfolio in. De inhoud van dit portfolio is vooraf met u afgestemd en wordt gedurende de training gezamenlijk vormgegeven. Bureau ICE beoordeelt uw portfolio en stelt een rapportage voor u op. De resultaten worden aan u teruggekoppeld en bij voldoende bewijslast wordt u gecertificeerd op het niveau BKE, voor alle fasen van de toetscyclus.

Wat levert de training u op?

De training is heel praktisch ingericht en levert u daardoor veel kennis en vaardigheden op. Met de training kunt u ook direct een kwaliteitsimpuls geven aan de toetsen en toetsproces binnen uw hogeschool en/of opleiding.

In de training krijgt u concrete feedback op eigen toetsvragen en krijgt u praktische tools aangereikt. Hiermee kunt u zelfstandig verder werken aan het vergroten van de kwaliteit van toetsen en examens binnen uw organisatie.

Bij voldoende valide en betrouwbare bewijslast wordt u gecertificeerd op het niveau BKE, voor alle fasen van de toetscyclus. Met deze training als basis, behoort het doorgroeien naar het niveau SKE zeker tot de mogelijkheden.

Toepassen toetscyclus
Toetsbeleid
Toetsprogramma
 
Relatie tussen toets en toetsbeleid
Relatie tussen toets en toetsprogramma
Kan de toetscyclus toepassen
 
Iedereen die zich bezighoudt met het ontwikkelen, afnemen en evalueren van toetsen en examens (Maximaal 12 deelnemers)
 
Bel ons voor een prijs op maat