E-training BasisKwalificatie Examinering (BKE)

Wilt u een BKE-certificering, maar wilt u de training volgen op een door uzelf gekozen moment? Dan biedt onze E-training variant de oplossing. Inhoudelijk biedt de training dezelfde onderdelen als de trainingsbijeenkomst. U voert in dit geval alles uit in onze online omgeving.

Op een door uzelf gekozen moment en locatie, gaat u aan de slag met de volledige PDCA-toetscyclus. De training bestaat uit verschillende modules, waarbij u werkt met uw eigen (beleid)kaders en toetsproducten. Met het doorlopen van de verschillende modules verzamelt u alle input die nodig is om uw eigen bewijslast op te stellen om BKE gecertificeerd te kunnen worden.

Opzet en tijdsinvestering

Tijdens de modules worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Het basisontwerp van de toets (leeruitkomsten, toetsplan).
  2. Construeren van een toetsmatrijs.
  3. Construeren van toetsvragen / opdrachten.
  4. Feedback op de eigen toetsvragen.
  5. Het beoordelen van een toets.
  6. Het registreren en communiceren van toetsresultaten.
  7. Het evalueren en verbeteren van de toets (opstellen verbeterplan).

U bepaalt zelf welke informatie u wanneer tot u neemt. U kunt zelfs beslissen om direct de eindopdracht in een module te maken. Door middel van peer-review en online feedback kunt u ervanuit gaan dat de voortgang binnen de e-training geborgd is.

Daarnaast is het uiteraard mogelijk om meer feedback te ontvangen vanuit Bureau ICE. Dit bespreken we vooraf tijdens een persoonlijke intake.

Resultaat

Na afloop van de e-training levert u een compleet portfolio in. Bureau ICE beoordeelt het portfolio en stelt voor u een rapportage op. De resultaten koppelen we aan u terug en bij voldoende bewijslast wordt u gecertificeerd op het niveau BKE, voor alle fasen van de toetscyclus.

Wat levert de training u op?

De training is heel praktisch ingericht en levert u daardoor veel kennis en vaardigheden op. Met de training kunt u ook direct een kwaliteitsimpuls geven aan de toetsen en toetsprocessen binnen uw hogeschool en/of opleiding.

In de training krijgt u concrete feedback op eigen toetsvragen en krijgt u praktische tools aangereikt. Hiermee kunt u zelfstandig verder werken aan het vergroten van de kwaliteit van toetsen en examens binnen uw organisatie.
Met deze training als basis, behoort het doorgroeien naar het niveau SKE zeker tot de mogelijkheden.

Toepassen toetscyclus
Toetsbeleid
Toetsprogramma
 
Relatie tussen toets en toetsbeleid
Relatie tussen toets en toetsprogramma
Kan de toetscyclus toepassen
 
Iedereen die zich bezighoudt met het ontwikkelen, afnemen en evalueren van toetsen en examens
 
Bel ons voor een prijs op maat