Blended learning training BasisKwalificatie Examinering

Binnen deze training gaat u aan de slag met de volledige PDCA-toetscyclus door middel van het Blended learning concept. Twee live bijeenkomsten worden afgewisseld met een onlinegedeelte. Op deze manier kunt u uw eigen resultaten en ervaringen groepsgewijs bespreken in uw organisatie. Dit heeft als groot voordeel dat de kwaliteitsimpuls binnen uw hogeschool breed gedragen wordt en dat u elkaar ook na de training weet te vinden.

Tijdens de training verzamelt u alle input die nodig is om uw eigen bewijslast op te stellen om BKE gecertificeerd te kunnen worden.

Opzet en tijdsinvestering

Tijdens de modules worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Het basisontwerp van de toets (leeruitkomsten, toetsplan).
  2. Construeren van een toetsmatrijs.
  3. Construeren van toetsvragen / opdrachten.
  4. Feedback op de eigen toetsvragen.
  5. Het beoordelen van een toets.
  6. Het registreren en communiceren van toetsresultaten.
  7. Het evalueren en verbeteren van de toets (opstellen verbeterplan).

Eerste trainingsdag

De training start met een bijeenkomst op uw locatie, waarin de kaders van de toetscyclus met elkaar worden doorgenomen en waarin u gezamenlijk start met het onlinegedeelte.

Onlinegedeelte / huiswerk

Na de eerste trainingsdag werkt u zelfstandig verder in het onlinegedeelte. Uw bevindingen en resultaten koppelt u na minimaal vier weken centraal terug in een tweede trainingsdag.

Tweede trainingsdag

De tweede trainingsdag is tevens de afronding van de training. Ook op deze trainingsdag gaat u zelf aan de slag. Deze bijeenkomst duurt ook 4 uur en richt zich op dilemma’s en vraagstukken vanuit de deelnemers. Is alle bewijslast verzameld? Welke vragen staan er nog open? Hoe kunnen de evaluatiegegevens met elkaar worden uitgewisseld in de nabije toekomst? 

Resultaat

Na afloop van deze training (uiterlijk twee weken na de laatste bijeenkomst) levert u een compleet portfolio in. De inhoud van dit portfolio is vooraf met u afgestemd en wordt gedurende de training gezamenlijk vormgegeven.
Bureau ICE beoordeelt uw portfolio en stelt een rapportage voor u op. De resultaten koppelen we aan u terug en bij voldoende bewijslast wordt u gecertificeerd op het niveau BKE, voor alle fasen van de toetscyclus.

Wat levert de training u op?

De training is heel praktisch ingericht en levert u daardoor veel kennis en vaardigheden op. Met de training kunt u ook direct een kwaliteitsimpuls geven aan de toetsen en toetsprocessen binnen uw hogeschool en/of opleiding. Te meer omdat u binnen de groep ervaringen en dilemma’s uitwisselt, waardoor u elkaar ook na de training goed weet te vinden.

In de training krijgt u concrete feedback op eigen toetsvragen en krijgt u praktische tools aangereikt. Hiermee kunt u zelfstandig verder werken aan het vergroten van de kwaliteit van toetsen en examens binnen uw organisatie.

Met deze training als basis, behoort het doorgroeien naar het niveau SKE zeker tot de mogelijkheden.

Toepassen toetscyclus
Toetsbeleid
Toetsprogramma
 
Compleet portfolio
Rapportage over portfolio
BKE certificering
 
Iedereen die zich bezighoudt met het ontwikkelen, afnemen en evalueren van toetsen en examens (Maximaal 12 deelnemers)
 

Bel ons voor een prijs op maat