audits

Hoe staat het ervoor met onze hogeschool/opleiding? Hoe kunnen we toetsing nog verder verbeteren? Is het proces van toetsing voor iedereen helder? Hoe kunnen we onze docenten verder professionaliseren op het gebied van toetsing en waar is behoefte aan?

Om antwoord te krijgen op deze en aanvullende vragen kan Bureau ICE gericht een audit op uw school uitvoeren. In deze audit kijken wij naar alle aspecten van toetsing: het toetsbeleid, het toetsprogramma, de toetsorganisatie en uiteraard de toetsen zelf. Om een goed beeld te krijgen van de school/opleiding krijgen we een compleet beeld van zaken op zowel beleids- als uitvoerend niveau. Daarbij kijken we ook naar de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Dit totaalbeeld wordt in een adviesrapport weergegeven. Op basis van dit adviesrapport kan de hogeschool/opleiding aan de slag met de aanbevelingen.