TOA Rekenen

Sinds zowel in het voortgezet onderwijs als in het beroepsonderwijs de verplichte rekentoets is ingevoerd, staat ook op veel opleidingen in het hoger onderwijs de rekenvaardigheid van studenten onder de aandacht.  Hebben de studenten wel het veronderstelde 3F-niveau als het gaat om rekenen? Het brede aanbod aan rekentoetsen in de TOA geeft u hier direct inzicht in. U kunt betrouwbare en valide uitspraken doen over het rekenniveau van studenten. Daarnaast kunt u zien aan welke specifieke domeinen een student nog moet werken.

Automatische afname

Alle toetsen zijn gekoppeld aan het Referentiekader rekenen en dekken de bijbehorende domeinen: Getallen, Meten en Meetkunde, Verbanden en Verhoudingen. De TOA biedt twee typen rekentoetsen die relevant zijn voor het hoger onderwijs: niveautoetsen, combinatietoetsen en domeintoetsen. De niveautoetsen meten of de student een specifiek referentieniveau beheerst of nog niet. De combinatietoetsen bestaan uit twee of drie niveaus (bijvoorbeeld 2F-3F). Deze kunt u met name goed gebruiken voor de intake van studenten.

Eenvoudig het niveau bepalen

Alle rekentoetsen kunt u digitaal afnemen en automatisch door de TOA laten beoordelen. De toetsresultaten blijven online bewaard en u kunt deze eenvoudig inzien, afdrukken en downloaden.Toetsen hoger onderwijs

Nederlands

TOA Nederlands

Toets de taalvaardigheid Nederlands van uw studenten met de TOA-toetsen.

Engels

TOA Engels

Toets de taalvaardigheid Engels van uw studenten met de TOA-toetsen.


Duits

TOA Duits

Toets de taalvaardigheid Duits van uw studenten met de TOA.


Frans

TOA Frans

Toets de taalvaardigheid Frans van uw studenten met de TOA.


Rekenen

TOA Rekenen

Met de TOA-rekentoetsen en het rekenportfolio volgt u de rekenvaardigheid van uw studenten op eenvoudige wijze.