TOA Nederlands

Wilt u weten welk niveau uw studenten beheersen als het gaat om taalvaardigheid Nederlands? In de TOA kunt u voor elke deelvaardigheid – kijken-luisteren, lezen, schrijven, spreken, gesprekken voeren en taalverzorging – verschillende toetsen op verschillende niveaus vinden. Deze toetsen zijn gekoppeld aan het Referentiekader taal of het Europees Referentiekader (ERK/CEF).

Referentiekader taal

U kunt twee typen toetsen inzetten die voldoen aan de eisen van het Referentiekader taal: combinatietoetsen of niveautoetsen. De combinatietoetsen bestaan uit twee of meer niveaus (bijvoorbeeld 2F-3F) en kunt u het beste inzetten voor de intake van studenten. De niveautoetsen bestaan uit één niveau en meten of de student dat specifieke niveau beheerst. In de TOA vindt u toetsen voor niveau 1F tot en met 4F.

Europees Referentiekader

In plaats van toetsen die gekoppeld zijn aan het Referentiekader taal kunt u ook toetsen kiezen die een andere meetlat hanteren. In dat geval gebruikt u de toetsen die gekoppeld zijn aan het Europees Referentiekader (ERK/CEF). Deze toetsen kunt u zowel inzetten voor de intake en voortgang van studenten als voor de afsluiting van een studiejaar. U kunt kiezen uit ongeveer 40 toetsen, variërend tussen A1 en C1.

Eenvoudig het niveau bepalen met de voorschatter

Soms heeft u nog geen zicht op het taalniveau van de student. In dat geval kunt u de voorschatter gebruiken, welke gekoppeld is aan het Europees Referentiekader. Deze toets geeft een globale inschatting van de taalvaardigheid Nederlands van een student. Op basis van de voorschatter zet de TOA automatisch een passende vervolgtoets klaar. Het vaststellen en inzetten van de juiste toets gebeurt efficiënt en eenvoudig.

Behalve de toetsen spreken en gesprekken, kunnen alle toetsen Nederlands digitaal worden afgenomen. Deze worden dan ook automatisch worden beoordeeld. De overige toetsen beoordeelt u zelf aan de hand van het beoordelingsmodel in de TOA. De resultaten van de leerlingen worden ook online bewaard en zijn gemakkelijk in te zien, te downloaden en op te slaan.

Toetsen hoger onderwijs

Nederlands

TOA Nederlands

Toets de taalvaardigheid Nederlands van uw studenten met de TOA-toetsen.

Engels

TOA Engels

Toets de taalvaardigheid Engels van uw studenten met de TOA-toetsen.


Duits

TOA Duits

Toets de taalvaardigheid Duits van uw studenten met de TOA.


Frans

TOA Frans

Toets de taalvaardigheid Frans van uw studenten met de TOA.


Rekenen

TOA Rekenen

Met de TOA-rekentoetsen en het rekenportfolio volgt u de rekenvaardigheid van uw studenten op eenvoudige wijze.