TOA Frans

Met de leestoetsen Frans in de TOA kunt u eenvoudig en betrouwbaar de leesvaardigheid Frans van uw studenten meten. Deze toetsen vallen onder het Raamwerk moderne vreemde talen en zijn hiermee ook direct gekoppeld aan het Europees Referentiekader (ERK/CEF). In de TOA staan leestoetsen Frans voor de niveaus A1, A2 en B1.

Automatische beoordeling

Uw studenten nemen de toetsen Frans digitaal af in de TOA. Vervolgens worden deze automatisch beoordeeld. De resultaten worden opgeslagen zodat u ze op elk moment kunt inzien, opslaan of afdrukken.

Toetsen hoger onderwijs

Nederlands

TOA Nederlands

Toets de taalvaardigheid Nederlands van uw studenten met de TOA-toetsen.

Engels

TOA Engels

Toets de taalvaardigheid Engels van uw studenten met de TOA-toetsen.


Duits

TOA Duits

Toets de taalvaardigheid Duits van uw studenten met de TOA.


Frans

TOA Frans

Toets de taalvaardigheid Frans van uw studenten met de TOA.


Rekenen

TOA Rekenen

Met de TOA-rekentoetsen en het rekenportfolio volgt u de rekenvaardigheid van uw studenten op eenvoudige wijze.