TOA Engels

U kunt de taalvaardigheid Engels van uw studenten meten met de TOA. Alle toetsen vallen onder het Europees Referentiekader (ERK/CEF). U kunt toetsen afnemen voor elke vaardigheid: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Voor de toetsen op niveau A1 tot en met B2 zijn er zowel Nederlandse als Engelse varianten, waarbij zowel de instructies als de vragen in de doeltaal staan. Voor de C1-toetsen is alleen een Engelse versie beschikbaar.

Inzicht in het niveau van uw studenten

Met de voorschatter Engels kunt u een globale inschatting krijgen van het taalniveau waarop uw studenten zich bevinden. Op basis hiervan kan automatisch een vervolgtoets lezen of luisteren worden klaargezet. Op deze manier helpt de TOA u bij het selecteren van de juiste toets voor uw studenten, zonder dat het u extra tijd en denkwerk kost.

Er staan zowel niveautoetsen als combinatietoetsen in de TOA. Met de combinatietoetsen kunt u bij de intake bepalen op welk niveau uw student zich bevindt. De niveautoetsen kunt u gebruiken bij de voortgang en/of afsluiting om te bepalen waar uw leerling staat.

Direct toegang tot resultaten

De TOA beoordeelt de toetsen lezen en luisteren automatisch. Voor de overige toetsen kunt u gebruikmaken van het beoordelingsmodel dat is gekoppeld aan de toets. De TOA bewaart alle resultaten van uw studenten en u kunt deze opvragen, opslaan of uitprinten wanneer u wilt.

 

Toetsen hoger onderwijs

Nederlands

TOA Nederlands

Toets de taalvaardigheid Nederlands van uw studenten met de TOA-toetsen.

Engels

TOA Engels

Toets de taalvaardigheid Engels van uw studenten met de TOA-toetsen.


Duits

TOA Duits

Toets de taalvaardigheid Duits van uw studenten met de TOA.


Frans

TOA Frans

Toets de taalvaardigheid Frans van uw studenten met de TOA.


Rekenen

TOA Rekenen

Met de TOA-rekentoetsen en het rekenportfolio volgt u de rekenvaardigheid van uw studenten op eenvoudige wijze.