Toetsing in het hoger onderwijs

Goed onderwijs begint bij goede beoordelingen. Neem bijvoorbeeld het bindend studieadvies (BSA), de overgang van bachelor naar master of het toekennen van het diploma voor uw opleiding. Dit zijn cruciale momenten in uw hoger onderwijsinstelling waar het op goed toetsen en beoordelen aankomt. Met de TOA kunt u betrouwbaar en efficiënt toetsen en beoordelen.

 

Digitale toetsenbank met meer dan 750 toetsen

De TOA is een digitale toetsenbank met een schat aan toetsen, op dit moment meer dan 750. Deze toetsen zijn goedgekeurd door de Onderwijsinspectie en sluiten aan bij het Europees Referentiekader (ERK/CEF) of het Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen. De toetsen zijn altijd gekoppeld aan één of meerdere niveaus. Daarnaast hebben veel toetsen een diagnostische functie, die u inzicht geven welke domeinen of aspecten uw studenten al beheersen.

Direct toegang tot de TOA

U kunt de TOA bestellen en daarna eenvoudig inloggen met uw gebruikersnaam, wachtwoord en instellingscode. Op die manier kunt u efficiënt en betrouwbaar meten en krijgt u direct informatie over de voortgang van uw studenten. Voor het hoger onderwijs bevat de TOA toetsen voor Nederlands, Engels, Duits, Frans en rekenvaardigheid. Meer informatie over de verschillende TOA toetsen vindt u via de blokken hieronder.

Ontwikkelscores

Aan de rapportages in de TOA zijn ontwikkelscores toegevoegd. Deze worden berekend aan de hand van het niveau van de toets en de behaalde procentuele score. Deze scores worden afgezet op één schaal voor alle niveaus (zie afbeelding) en geven een verfijning van de toetsuitslag. Zo kunnen toetsresultaten met elkaar en met het landelijke gemiddelde vergeleken worden. Met de ontwikkelscores kunt u zien of een student zich voldoende ontwikkelt op basis van de referentieniveaus of ERK/CEF-niveaus.

Ontwikkelscores op basis van de referentieniveaus

Ontwikkelscores op basis van de ERK-niveaus

Toetsen hoger onderwijs

Nederlands

TOA Nederlands

Toets de taalvaardigheid Nederlands van uw studenten met de TOA-toetsen.

Engels

TOA Engels

Toets de taalvaardigheid Engels van uw studenten met de TOA-toetsen.


Duits

TOA Duits

Toets de taalvaardigheid Duits van uw studenten met de TOA.


Frans

TOA Frans

Toets de taalvaardigheid Frans van uw studenten met de TOA.


Rekenen

TOA Rekenen

Met de TOA-rekentoetsen en het rekenportfolio volgt u de rekenvaardigheid van uw studenten op eenvoudige wijze.