Publicaties en onderzoek in het hoger onderwijs

Om steeds verder te bouwen aan expertise op het gebied van toetsing, besteedt Bureau ICE veel tijd aan onderzoek. Wat we onderzoeken kan zeer verschillend zijn, maar altijd met hetzelfde doel: de kwaliteit van onze producten hoog houden. De publicaties en onderzoeken geven u een mooi beeld van het onderzoek dat wij doen en zijn voor u wellicht inhoudelijk van belang.

 

Publicaties en onderzoek Overzicht

Toetsing in het hoger onderwijs


Dit onderzoek brengt in beeld hoe studenten toetsing op hun instelling ervaren, of zij tevreden zijn over toetsing, frequentie en toetsvormen. Dit is gedaan door middel van een enquête (n=363) en kwalitatief onderzoek bij drie onderwijsinstellingen. Uit het onderzoek blijkt dat masterstudenten tevredener zijn dan de bachelorstudenten, maar ook dat instellingen verbeterpunten zien op gebied van toetskwaliteit. Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marc Binsbergen, 0345 - 65 66 82.

 

Het belang van een goed beoordelingsmodel

Toets! 2, 2014

Een beoordeling is goed als deze objectief is. Maar objectief beoordelen doe je niet zomaar. Een beoordelingsmodel kan hierbij helpen. Karen Heij en Aniek Geelen gaan in op het belang van een goed beoordelingsmodel en geven inzicht over de variabelen en valkuilen die hier mee gepaard gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aniek Geelen (0345 - 65 66 20).

 

Diagnostische leestoets onder 1F-niveau

Stageonderzoek, 2013

Uit eerder onderzoek van Bureau ICE bleek dat een aantal leerlingen uitvalt op de toetsen voor niveau 1F. Leerlingen zouden al aan het eind van basisschool op dit niveau moeten zitten. Bureau ICE is daarom een onderzoek gestart naar de verschillende aspecten die van belang zijn voor leesvaardigheid. Op basis van deze aspecten is vervolgens een diagnostische leestoets opgezet die meet waar een leerling op uitvalt en waar dus geremedieerd kan en moet worden. Voor meer informatie over dit onderzoek en de diagnostische leestoets kunt u contact opnemen met Anne Abeling (aabeling@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 26).

 

Taxonomieën zijn hot... en handig

Toets! 1, 2013

Rianet Knevel geeft een compleet en helder overzicht van verschillende taxonomieën en hun toepassing in het onderwijs. Een verkorte versie van dit artikel is verschenen is Toets! 1. Wilt u meer informatie over taxonomieën? Neem dan contact op met Emila Bijl (ebijl@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 19).

 

Aanpassingen in de TOA voor dyslectici

Scriptieonderzoek, 2013

Voor mensen met dyslexie is het belangrijk dat de toetsen die ze moeten maken voor hen zijn geoptimaliseerd. Er is daarom onderzoek gedaan naar typologische aanpassingen in de TOA. Deze aanpassingen zijn zowel kwalitatief als kwantitatief onderzocht. De resultaten van dit onderzoek kunt u vinden in de PDF, maar u kunt ook contact opnemen met Annelies Schoonewelle (aschoonewelle@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 30). Zij vertelt u graag meer over de mogelijkheden bij toetsing voor mensen met dyslexie.

 

Doorbuffelen met een dode taal

Kader Primair, jaargang 19, 1, 2013 (www.avs.nl)

In dit interview met Karen Heij worden dilemma’s in het Caribisch gebied besproken: er wordt steeds minder Nederlands gesproken, maar voor de betere banen is Nederlands wel een vereiste.

 

Portfolio blijft een krachtig hulpmiddel

VANTWAALFTOTACHTTIEN 7, 2012

Met een taalportfolio worden er bewijzen verzameld van de voortgang en ontwikkeling van de leerling of student. Het werken met een portfolio biedt de (taal)docent en de leerling of student vele voordelen.

 

Wanneer kies je welke beoordelingsvorm?

Les 177, 2012

Aniek Geelen en Mirna Pit bespreken een drietal overwegingen die van belang zijn in het betrouwbaar beoordelen van schrijf-, gespreks- en spreekvaardigheid aan de hand van een beoordelingsmodel. Meer informatie bij Aniek Geelen (ageelen@bureau-ice.nl,  0345 - 65 66 20) of Mirna Pit (mpit@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 32). 

 

Examenkwaliteit hoog houden? Leer jongleren! - Kwaliteitseisen aan opleidingsspecifieke taalexamens

Les 177, 2012

Aniek Geelen beschrijft de vele facetten waar rekening mee moet worden gehouden in de examinering van taal. Meer informatie? Bel of mail Aniek Geelen (ageelen@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 20).

 

Een 8 voor schrijven op 1F? Zin en onzin van cijfers voor referentieniveaus

Les 169, 2011

In dit artikel wordt uitgelegd hoe met behulp van de referentieniveaus cijfers kunnen worden toegekend aan bijvoorbeeld schrijfproducten, hoewel dit niet een doel is van de niveaus. Voor docenten is het immers vaak nodig om een cijfer te kunnen geven. Meer informatie? Neem contact op met Mirna Pit (mpit@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 32).