HO-Slide 1

Hoger onderwijs

Het aantal studenten per hogeschool of universiteit groeit ieder jaar. Dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd hebben veel instellingen te maken met hoge uitval van studenten en wilt u het rendement van uw opleidingen verhogen.

Deskundig toetsen en beoordelen

Samen met u, uw docententeam of uw examencommissie denken wij graag na over goede, betrouwbare en bruikbare toetsvormen voor het beoordelen van projecten, het meten van competenties, het voeren van toelatingsgesprekken of POP-gesprekken en het afnemen van assessments. Ook helpen wij u graag verder met het operationaliseren van de BKE, het terugdringen van studentenuitval en het aansluiten van toets- en beoordelingsvormen bij de bijbehorende kwaliteitseisen. Daarnaast zijn wij volledig thuis in digitaal toetsen en beoordelen.

Studievoortgang meten met de TOA

De TOA is een webbased toetssysteem met meer dan 750 toetsen op het gebied van Nederlands, Engels, Duits, Frans en rekenen. De toetsen worden digitaal afgenomen en de meeste toetsen worden automatisch beoordeeld. Met de TOA krijgt u eenvoudig en op een efficiënte manier inzicht in de studievoortgang van uw studenten. Toetsen is op deze manier geen doel op zich, maar een middel om de leerprestaties te vergroten. 

TOA Het online toetssysteem

Toetsing in het hoger onderwijs

Goed onderwijs begint bij goede beoordelingen. Neem bijvoorbeeld het bindend studieadvies (BSA), de overgang van bachelor naar master of het toekennen van het diploma voor uw opleiding.

TOA

Trainingen en workshops

Trainingen in het hoger onderwijs

In de trainingen van Bureau ICE staat de verbinding tussen theorie en praktijk centraal. Wij trainen u onder andere in toetsen, beoordelen en taken van de examencommissie vaststellen.

Advies en maatwerk

Advies en maatwerk in het hoger onderwijs

Het maken van een toets, examen of vragenlijst is geen eenvoudige zaak. Bureau ICE heeft alle expertise in huis om meetinstrumenten op maat te ontwikkelen. Wij denken graag met u mee.

 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: