Wijzer door Feedback

Bureau ICE gelooft in evalueren om te leren. In onze visie gebeurt toetsen nooit om het toetsen, maar om er wijzer van te worden. Als leerlingen ergens van kunnen leren, dan is het wel van hun fouten. Goede feedback geven is daarom erg belangrijk in het leerproces.

Om docenten te inspireren om meer te doen met toetsresultaten hebben we een waaier aan Wijzers ontwikkeld die het proces van doelmatig toetsen en gericht feedback geven vergemakkelijken. Daarbij willen we u geen voorgekauwde taxonomie voorschotelen, maar u juist de ruimte bieden om de instrumenten naar het inzicht van uw eigen school of vaksectie te gebruiken.

De verschillende wijzers zijn speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en zijn gratis te downloaden op deze pagina. Voor het hoger onderwijs hebben wij ook specifieke wijzers ontwikkeld. Deze vindt u hier.

Wilt u meer informatie over het gebruik van deze wijzers? Of wilt u uw kennis over toets(beleid) en feedback geven aanscherpen? Neem dan contact met ons op: info@bureau-ice.nl of 0345 - 65 66 10. 

 

Feedbackwijzers voortgezet onderwijs


Toetsmatrijs

Een toetsmatrijs is een handig hulpmiddel bij het construeren van een goede toets of praktische opdracht. U vindt hier instructies voor het gebruik van de toetsmatrijs, een handige invulwijzer om uw eigen toetsmatrijs op te stellen en aanvullend ook enkele voorbeelden.

Toetsmatrijs: instructie schriftelijke toets

 

Toetsmatrijs: instructie praktische opdracht

 

Toetsmatrijs: invulwijzer schriftelijke toets

 

Toetsmatrijs: invulwijzer praktische opdracht

 

Toetsmatrijs: voorbeelden

 

BeoordelingsWijzers

De BeoordelingsWijzer is een hulpmiddel om een objectief beoordelingsmodel te maken. Hiermee stelt u vaste richtlijnen op voor de beoordeling van een praktische opdracht en zorgt u ervoor dat iedereen op dezelfde manier beoordeelt en beoordeeld wordt.

BeoordelingsWijzer: instructie

 

BeoordelingsWijzer: invulwijzer

 

BeoordelingsWijzer: voorbeeld

 

Rubric: invulbaar

 

Rubric: voorbeeld

  

FeedbackWijzers

De FeedbackWijzer geeft inzicht in de verschillende onderdelen van een toets (weten-doen-snappen) en maakt onderscheid tussen basiskennis en aanvullende kennis.

FeedbackWijzer: algemeen

 

FeedbackWijzer: exacte vakken

 

FeedbackWijzer: talen

 

FeedbackWijzer: zaakvakken

 

FeedbackWijzer: invulwijzer 

 

 

ToetsfeedbackWijzers

De ToetsfeedbackWijzer is een handig instrument om een toets te ontwikkelen die aansluit bij wat je wilt meten. Je gebruikt de ToetsfeedbackWijzer bij voorkeur als hulpmiddel bij het ontwikkelen van een nieuwe toets, maar ook als hulpmiddel om het niveau van een bestaande toets in kaart te brengen.

ToetsfeedbackWijzer: instructie

 

ToetsfeedbackWijzer: algemeen

 

ToetsfeedbackWijzer: exacte vakken

 

ToetsfeedbackWijzer: talen

 

ToetsfeedbackWijzer: zaakvakken

 

ToetsfeedbackWijzer: invulwijzer

 
 

LeerlingWijzers

De LeerlingWijzer is een hulpmiddel om toetsresultaten betekenisvol terug te koppelen naar de leerling. Met behulp van de LeerlingWijzer kunnen leerlingen hun eigen toetsresultaten in beeld brengen, zodat ze zelf ontdekken wat ze goed en wat ze minder goed hebben gedaan.

LeerlingWijzer: instructie schriftelijke toets

 

LeerlingWijzer: instructie praktische opdracht

 

LeerlingWijzer: invulwijzer schriftelijke toets

 

LeerlingWijzer: invulwijzer praktische opdracht