Wijzer door Feedback

Bureau ICE gelooft in evalueren om te leren. In onze visie gebeurt toetsen nooit om het toetsen, maar om er wijzer van te worden. Als leerlingen ergens van kunnen leren, dan is het wel van hun fouten. Goede feedback geven is daarom erg belangrijk in het leerproces.

Om docenten te inspireren om meer te doen met toetsresultaten hebben we een waaier aan Wijzers ontwikkeld die het proces van doelmatig toetsen en gericht feedback geven vergemakkelijken. Daarbij willen we je geen voorgekauwde taxonomie voorschotelen, maar juist de ruimte bieden om de instrumenten naar het inzicht van je eigen school of vaksectie te gebruiken.

De verschillende wijzers zijn speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en zijn gratis te downloaden op deze pagina. Voor het hoger onderwijs hebben wij ook specifieke wijzers ontwikkeld. Deze vind je hier.

Wilt u meer informatie over het gebruik van deze wijzers? Of wilt u uw kennis over toets(beleid) en feedback geven aanscherpen? Neem dan contact met ons op: jijtrainingen@bureau-ice.nl of 0345 - 65 66 10. 

Toetsmatrijs

Een toetsmatrijs is een handig hulpmiddel bij het construeren van een goede toets of praktische opdracht. Je vindt hier instructies voor het gebruik van de toetsmatrijs, een handige invulwijzer om je eigen toetsmatrijs op te stellen en aanvullend ook enkele voorbeelden.

Beoordelingswijzers

De BeoordelingsWijzer is een hulpmiddel om een objectief beoordelingsmodel te maken. Hiermee stel je vaste richtlijnen op voor de beoordeling van een praktische opdracht en zorg je ervoor dat iedereen op dezelfde manier beoordeelt en beoordeeld wordt.

Feedbackwijzers

De FeedbackWijzer geeft inzicht in de verschillende onderdelen van een toets (weten-doen-snappen) en maakt onderscheid tussen basiskennis en aanvullende kennis.

 

Toetsfeedbackwijzer

De ToetsfeedbackWijzer is een handig instrument om een toets te ontwikkelen die aansluit bij wat je wilt meten. Je gebruikt de ToetsfeedbackWijzer bij voorkeur als hulpmiddel bij het ontwikkelen van een nieuwe toets, maar ook als hulpmiddel om het niveau van een bestaande toets in kaart te brengen.

Leerlingwijzers

De LeerlingWijzer is een hulpmiddel om toetsresultaten betekenisvol terug te koppelen naar de leerling. Met behulp van de LeerlingWijzer kunnen leerlingen hun eigen toetsresultaten in beeld brengen, zodat ze zelf ontdekken wat ze goed en wat ze minder goed hebben gedaan.