Examens op maat

Het ontwikkelen van betrouwbare en valide examens is een hele klus. Examenproducten moeten niet alleen voldoen aan alle wettelijke eisen, maar ook aansluiten op de onderwijsvisie en de eigen praktijk. Bureau ICE kan u helpen met het ontwikkelen van examenproducten op maat, waarin aandacht is voor al deze facetten.

Dit doen we uiteraard in samenspraak met de betrokkenen uit de organisatie: zij geven de inhoudelijke input, wij borgen de kaders. Zo bent u verzekerd van valide en betrouwbare examens, die direct bruikbaar zijn in uw instelling. Niet alleen ligt er na een dergelijk traject een valide en betrouwbaar examen, maar bovendien sluit het examen naadloos aan op uw eigen situatie en visie waardoor de implementatie hiervan vlekkeloos zal verlopen. Bovendien zijn betrokkenen geschoold in het constructieproces op basis waarvan zij de evaluatie en eventuele aanpassingen binnen het examenproduct zelf kunnen vormgeven.

We bieden maatwerk constructietrajecten aan voor de volgende examenvormen:

  1. Theorie-examens
  2. Proeven van bekwaamheid
  3. Keuzedelen
  4. Beroepsspecifieke taalexamens

Inspiratie?

Lees een verhaal uit onze praktijk in Profiel magazine: 15 artiestenopleidingen op één lijn in examinering

Aanpak

Opstellen examenplan tijdens een kick-off bijeenkomst

Om de examens op een goede manier te kunnen construeren, bepalen we tijdens de kick-off met alle betrokkenen hoe het examenplan eruit moet komen te zien. Hierbij kijken we ook naar het eventueel opstellen van een theorietoets, beroepsspecifieke keuzedelen en de (beroepsgerichte) taalexamens, zodat we het examenplan volledig kunnen opstellen; een belangrijke basis voor de borging van de examenkwaliteit.

Ontwikkeltraject examens – drie bijeenkomsten van 3 uur

Bureau ICE begeleidt het traject, construeert het product en borgt dat het product zo wordt opgeleverd dat het voldoet aan alle geldende eisen én passend is binnen de eigen context en visie. We gaan aan de slag met het opstellen van onder meer een toetsmatrijs, de instructies, beoordelingscriteria en een beslismodel. De deelnemers geven inhoudelijke input en screenen de tussentijdse concepten.

Borgen

Om er voor te zorgen dat de examenproducten wat betreft versiebeheer en langetermijnbeheer blijven voldoen aan de wettelijke kaders en om de examens efficiënt en geborgd af te nemen, is het mogelijk het examenproduct onder te brengen in de TOA, het digitale toets- en exameninstrument van Bureau ICE. De kwaliteit van de examenproducten is daarmee altijd gegarandeerd, omdat ze dan jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld worden. Daarnaast kunnen de examens digitaal afgenomen worden en is er een koppeling met het studentadministratiesysteem mogelijk.