Examenplatform

Nieuw: stappenplan kwaliteitsborging examinering bij inkoop en zelf construeren

Een praktisch hulpmiddel dat u kan helpen in uw beslissing om toetsen in te kopen of zelf te construeren én dat op een rijtje zet waar u allemaal aan moet denken. Door middel van een stappenplan, uitgewerkt in een brochure, kunt u alle stappen doorlopen. 

Aan de ene kant van de brochure vindt u een stappenplan dat het beslisproces ‘inkopen of zelf construeren’ begeleidt. Mocht u een keuze hebben gemaakt voor ‘zelf construeren’ of 'inkopen', doorloop dan de stappen aan de andere kant van de brochure om te weten of u de examens op de juiste wijze heeft geïmplementeerd.

Digitaal platform