Casussen uit het hoger onderwijs

Bureau ICE werkt voor verschillende klanten in het hoger onderwijs, het mbo, het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven. Veel klanten toetsen met de TOA, ons online toetssysteem met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Frans. U leest hier de casussen van een paar van onze klanten uit het hoger onderwijs.

Iselinge Hogeschool in Doetinchem is een gespecialiseerde hogeschool die zich richt op de opleiding van leraren voor het basisonderwijs (pabo). Het is een kleine, zelfstandige hbo-instelling die zeer goed aangeschreven staat. 

Toetsbekwaamheid geborgd en aantoonbaar

Bureau ICE begeleidt Iselinge Hogeschool al jaren bij het professionaliseren van haar docenten op het gebied van toetsing. Nu BKE-certificering verplicht is geworden voor alle examinatoren in het HO, is er ook in dit traject voor gekozen samen te werken met Bureau ICE. Afgelopen februari 2016 zijn de BKE-trainingen gestart met als doel deskundigheidsbevordering en professionalisering van medewerkers op het gebied van toetsing aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen gericht op de Basis Kwalificatie Examinering (BKE), maar ook op de huidige situatie binnen Iselinge Hogeschool. Belangrijk daarbij is dat recht wordt gedaan aan de eigen praktijk én aan de leerwensen van de betrokken docenten. Niet scholen om het scholen, maar gericht werken aan dat wat nodig is binnen de dagelijkse praktijk. Met het aansluitend certificeren van medewerkers op BKE-niveau wordt de toetsbekwaamheid vervolgens aantoonbaar gemaakt.

Deze training is een extra bekroning op de kennis van onze docenten en uiteraard een extra professionalisering, vertelt Els Keusters, opleidingsmanager Iselinge Hogeschool “De toetsbekwaamheid is met een BKE-certificering aantoonbaar en geborgd.”

BKE-traject op maat

Aangezien de docenten van Iselinge vooraf aan de training al ver geschoold waren, is de  BKE-training op maat gemaakt door Bureau ICE. Zo konden de deelnemers bijvoorbeeld intekenen op onderwerpen en competenties die aansloten bij hun specifieke leerbehoefte en/of niveau. Els Keusters is erg te spreken over de samenwerking met Bureau ICE: “We werken inmiddels al een jaar of zes samen en we weten goed wat we van elkaar kunnen verwachten. Het contact is méér dan prettig en de afspraken worden altijd nagekomen. Doordat Bureau ICE zo nauw betrokken is bij ons beleid, konden we het traject goed op maat  inrichten.”

Het BKE-traject bestond uit twee fases waar in fase 1 werd ingegaan op het verder ontwikkelen van de toetsbekwaamheid en het opbouwen van een eigen portfolio BKE.

Het uitwisselen van informatie en bekijken van elkaars portfolio heeft mij uiteindelijk geïnspireerd en tot meer inzicht in de toetselarij geleid.

                                        Lonneke Roossink, docent Iselinge Hogeschool

Tijdens de trainingen werd er nauw samengewerkt tussen collega’s van Iselinge en de consultants van Bureau ICE. De eigen praktijk en eigen toetsen konden hiermee het uitgangspunt vormen van de trainingen. Voor docenten heeft dit duidelijk meerwaarde, het geleerde kon meteen in de praktijk worden toegepast.

In fase 2 vond de certificering plaats op basis van zowel het  portfolio als een criteriumgericht interview. Voor de deelnemers een spannend onderdeel, maar het bleek een goede afronding. “De betrokkenen vanuit Bureau ICE waren zeer goed ingelezen op de individuele portfolio’s en hierdoor werd er veel vertrouwen gecreëerd waardoor de deelnemers zich op hun gemak voelden. Onze docenten ervaarden dat er echt aandacht was voor hun eigen werk.”

Resultaat

Iselinge Hogeschool geeft aan het heel prettig te vinden dat de docenten BKE-gecertificeerd zijn. Door de aanpak wordt dezelfde taal gesproken over toetsen en toetskwaliteit en kan er breder gebruik worden gemaakt van elkaars expertise. Er is een basis gelegd om gericht te blijven werken aan de kwaliteit van toetsing. “Toetsconstructie is niet mijn ‘hobby’. Door de aanpak in dit BKE-traject werd het leuker. Zeker de samenwerking met andere collega’s is daar debet aan”, vertelt Henk Kip, docent Iselinge Hogeschool.”

Implementatie BKE certificering in de breedte

Voor de komende periode staat een speciale BKE-training voor de interne opleiders van Iselinge Hogeschool gepland. “Onze studenten worden tijdens hun stage begeleid en beoordeeld door interne opleiders van de betreffende basisschool.  Al onze eigen docenten zijn nu BKE-geschoold, maar ook de interne opleiders spelen een cruciale rol in het toetsen en beoordelen van onze studenten. Voor deze specifieke groep zal Bureau ICE nu een BKE-traject op maat aanbieden, waarbij de focus ligt op de onderdelen afnemen en beoordelen van de toetscyclus.” 

Meer casussen

De opleiding Creatieve Therapie van de Hogeschool Utrecht wil in haar .. Lees verder