Veelgestelde vragen Advieswijzer

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over de
IEP Advieswijzer. Staat uw vraag er niet tussen? Stel dan u vraag via iepadvieswijzer@bureau-ice.nl of bel ons op 0345 - 65 66 15.

IEP Advieswijzer algemeen
Wat is de IEP Advieswijzer?

In eerste instantie is de IEP Advieswijzer ontwikkeld om leerkrachten te ondersteunen bij het onderbouwen van het schooladvies. Een kind is meer dan taal en rekenen, maar hoe breng je dit in beeld? Hoe onderbouw je wat je als leerkracht al weet en ziet? Wij denken dat leerkrachten prima in staat zijn om een passend schooladvies te geven, aangezien zij het complete beeld van de leerling hierin meenemen. De Advieswijzer maakt ook het complete beeld van een kind zichtbaar en zorgt zo voor een objectieve meting, zodat u uw advies goed kunt onderbouwen voor het voortgezet onderwijs, maar ook voor de ouders en leerlingen zelf. 

Inmiddels is de Advieswijzer ook in te zetten om leerlingen te volgen. Zo kun je al starten in groep 7 waardoor u uw leerling kunt volgen naar groep 8 tot aan de IEP Eindtoets. Ook in groep 7 geeft de Advieswijzer een pre-advies. Inmiddels is de ontwikkeling voor groep 6 gestart.

Flexibel en digitaal meten
De Advieswijzer werkt volledig online en u als leerkracht heeft zelf de regie in het gebruik ervan. Alle toetsen zijn flexibel af te nemen. U bepaalt dus zelf welke leerling welke toets wanneer maakt. De toetsen worden automatisch nagekeken en de resultaten zijn direct in te zien in het dashboard, zowel voor de individuele leerling als voor de groep. Het schooladvies dat de Advieswijzer voorstelt, wordt gebaseerd op een combinatie van de resultaten van de taal- en rekentoetsen. U kunt dit advies zelf aanpassen om zo ook alle andere factoren een rol te laten spelen.

Wilt u meer weten over de IEP Advieswijzer, klik dan hier.

Hoe brengt de Advieswijzer hoofd, hart én handen van iedere leerling in kaart?

Hoofd-hart-handen-principe

De Advieswijzer werkt volgens het hoofd-hart-handen-principe en brengt naast de cognitieve vaardigheden (hoofd), ook de sociaal-emotionele vaardigheden, de leeraanpak en het creatief vermogen (hart en handen) in kaart.

Dit digitale meetinstrument bevat toetsen voor de cognitieve vakgebieden taal en rekenen en daarnaast digitale vragenlijsten om op een objectieve manier de leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen van een kind in kaart te brengen.

Het doel van de Advieswijzer meerledig. Het helpt u om een passend schooladvies of pré-advies voor elk individueel kind op te stellen. Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om de opbrengsten van uw onderwijs in kaart te brengen. Ook kunt u de leerlingen volgen van groep 7 naar groep 8 om zo inzicht te krijgen in de doorlopende leerlijn. (Wij zijn bezig met de ontwikkeling van groep 6)

Bekijk hier de verschillende mogelijkheden om nader kennis te maken.

Voor welke groepen is de Advieswijzer beschikbaar?
Op dit moment zijn er toetsen beschikbaar voor groep 7 en 8. We werken eraan om toetsen voor groep 6 beschikbaar te stellen.
Welke toetsen zijn er beschikbaar in de Advieswijzer?
Bekijk hier de onderdelen van de Advieswijzer. Per onderdeel vindt u voorbeeldopgaven en een voorbeeld van de resultaten.
Kan ik een voorbeeld van de toeten en instrumenten van de Advieswijzer zien?

De Advieswijzer bestaat uit digitale toetsen en instrumenten om alle vaardigheden en talenten van een leerling in kaart te brengen. We kunnen ons goed voorstellen dat u graag een indruk krijgt van de inhoud van de toets(-instrumenten). Klik hier om een demo te bekijken.

Kan ik een kijkje nemen in de Advieswijzer?
Via deze pagina kunt u een kijkje nemen in de wereld van de Advieswijzer.
Waarom is de Advieswijzer digitaal en niet op papier?

U bepaalt als leerkracht wanneer u de IEP Advieswijzer inzet gedurende het onderwijsjaar. Zo kunt u flexibel uw eigen toetsplan maken, zodat die aansluit op het moment dat u een pre-advies of schooladvies gaat opstellen voor uw leerlingen. Bovendien beschikt u direct na de afname over de resultaten die u online kunt inzien.

Afname
Is er een handleiding beschikbaar voor de Advieswijzer?
Ja, onze handleiding staat online. Klik hier om de handleiding te bekijken.
Wanneer en hoe vaak neem ik de Advieswijzer af?

U kunt de IEP Advieswijzer inzetten in groep 7 voor het onderbouwen van een pre-advies en doorgaand in groep 8 om de leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. De taal- en rekentoetsen geven inzicht in waar de leerling staat ten op zichte van de doelen in het referentiekader en geven een voorstel voor het schooladvies. De uitslag op de hart en handen instrumenten geven inzicht in wie de leerling is en welk beeld de leerling over zichzelf heeft ten aanzien van zijn Leeraanpak, Sociaal-emotionele ontwikkeling en Creatief vermogen.

U bepaalt zelf wanneer u de toetsen afneemt afhankelijk van het doel waarvoor u gaat toetsen. Is het doel formatief, namelijk toetsen om te leren en inzicht te krijgen in de doorgaande leerlijn, of summatief waarbij toetsen worden ingezet om niveau en schooladvies te bepalen? 

In de handleiding vindt u een toetsplanning met adviesperiodes. De taal- en rekentoetsen kunt u bijvoorbeeld eind groep 7 en midden groep 8 afnemen. Zorg ervoor dat er voldoende onderwijstijd tussen de momenten zit. De hart- en handeninstrumenten kunnen één maal afgenomen worden in groep 7 of groep 8.

Bekijk het toetsplan bij stap 2 in de handleiding

 

Heeft het afnamemoment van de taal- en rekentoetsen invloed op de normering?

De toetsen hebben op elk moment van het jaar dezelfde normering. U bent vrij om de leerling de taal- en rekentoetsen te laten maken op het moment dat het u en de leerling uit komt. De toetsresultaten geven inzicht in waar de leerling op dat moment staat ten opzichte van de referentieniveaus uit het referentiekader.

Als een leerling meer onderwijsaanbod en –tijd heeft gehad (bijvoorbeeld hij/zij maakt de toets in februari i.p.v. in september) dan is de kans groot dat de leerling meer doelen beheerst en hoger scoort. In de toetsresultaten maken wij dit zichtbaar door aan te geven hoe dicht een leerling bij het volgend referentieniveau zit.

Hoeveel tijd is een leerling ongeveer bezig met het invullen?

De toetsen en vragenlijsten hebben geen toetslimiet en leerlingen maken de toets (bij voorkeur) in één keer. Het komt vaker voor dat een leerling minder tijd nodig heeft dan meer tijd. In de deze tabel ziet u een indicatie van de tijd per toets/instrument.

Hoe gaat de afname in zijn werk?

De Advieswijzer werkt efficiënt met een online omgeving waarin u voor uw leerling gemakkelijk verschillende toetsen klaarzet. De leerling neemt zelf de toetsen af in zijn eigen leerlingomgeving.
U heeft alleen computers met een internetverbinding nodig.

Bekijk stap 3 en 4 in de handleiding voor alle m.b.t.:
De organisatie en het klaarzetten voor de afname
De afname

Op welke apparaten kan ik de Advieswijzer afnemen?

De IEP Advieswijzer wordt volledig online afgenomen het is niet nodig om software te installeren. De toetsen kunnen worden afgenomen op een vaste computer, laptop of tablet (Apple, Android of Windows). Voor een goede weergave van de toetsen dient een tablet een minimaal schermformaat van 9.7 inch te hebben. De vereiste bandbreedte per apparaat is 1 Mb/s bij gelijktijdig gebruik. De Advieswijzer werkt in Internet Explorer 10 of hoger, Firefox en Google Chrome. Bij voorkeur gebruik je de meest actuele versie van Google Chrome.

De IEP Eindtoets Engels werkt in Internet Explorer 11 of hoger, Firefox en Google Chrome.
Hoe log ik in als leerkracht en hoe als leerling?
Inloggen kan via toets.nl/inloggen. U kunt hier de keuze maken uit de login voor de leerkracht of voor de leerling.
Resultaten
Hoe bekijk ik de resultaten in de IEP Advieswijzer?

In de IEP Advieswijzer kun je de resultaten van leerlingen makkelijk inzien. Je kunt de individuele resultaten van leerlingen per toets bekijken. Ook kun je per leerling een totaaloverzicht  van de toetsresultaten en het bijbehorende voorgestelde schooladvies bekijken.

Hoe bepaal ik het schooladvies?

In groep 7 wordt een pré-advies gegeven en in groep 8 een definitief schooladvies. Bij het pré-advies of het schooladvies draait het niet om een hoog uitstroomniveau. Een goed schooladvies is een bij de leerling passend advies, waarin alle talenten van een leerling zijn meegenomen ongeacht of het praktijkonderwijs of vwo omvat. Het is een advies om trots op te zijn.

De IEP Advieswijzer doet een voorstel voor een pré-advies of een schooladvies op basis van de basistoetsen taal (Lezen en Taalverzorging) en rekenen voor zowel groep 7 als groep 8. Om het pré-advies of schooladvies te verfijnen is het belangrijk om ook de overige hoofd-hart-handen-vaardigheden mee te nemen. Denk hierbij aan de uitslagen op de overige toetsen in de Advieswijzer (Woordenschat, Schrijven, Leeraanpak, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Creatief vermogen, Eindtoets Engels), maar ook aan de resultaten uit andere instrumenten, zoals het leerlingvolgsysteem, en je observaties van de leerling in de klas.

Meer informatie vindt u in stap 7  van de handleiding.

Wie vult de tekst in op de talentenkaart?

De rapportage van de IEP Advieswijzer wordt ook wel de talentenkaart genoemd. Op deze talentenkaart ziet u het pre-advies of schooladvies en daarnaast kunt u hier zelf uw onderbouwing op hoofd, hart en handen toevoegen.

Bekijk stap 7 in de hamdleiding en volg de stappen. Na afloop heeft u voor iedere leerling een talentenkaart waar ze trots op kunnen zijn.

Aanmelden
Wat kost de Advieswijzer?

Bekijk hier de licentiemogelijkheden. Het is mogelijk uw leerlingen te volgen met de IEP Advieswijzer door te starten in groep 7 en met dezelfde leerlingen een jaar later in groep 8 verder te werken. Met deze licentie van 2 jaar krijgt u inzicht in de doorlopende leerlijn. Uiteraard kunt u ook voor de losse groepen een jaarlicentie afsluiten.

Aanmelden kan via dit formulier

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de Advieswijzer? Neem dan contact op met Noelle Steeghs via 0345 65 66 16 of iepadvieswijzer@bureau-ice.nl

Hoe kan ik mijn school aanmelden?
U kunt via dit formulier uw school aanmelden.
Wil u meer informatie over de IEP Advieswijzer ontvangen?
Bekijk hier de verschillende mogelijkheden om nader kennis te maken.