Taalvaardigheid

De taaltoetsen sluiten aan bij het Referentiekader Nederlandse taal en geven een uitslag op het behaalde referentieniveau. De vaardigheden lezen en taalverzorging worden gemeten op 1F en 2F.

U kunt zelf bepalen of u de leerling daarna wilt toetsen op 3F of lager dan 1F. Daarnaast kunt u ook de schrijfvaardigheid van uw leerlingen meten op referentieniveau 1F en 2F.

Het onderdeel taal bevat:

  • lezen
  • taalverzorging (spelling)
  • schrijven
  • woordenschat

Voorbeeldopgaven en voorbeeldrapportages

Lezen (klik op de opgaven voor een vergroting)
Voorbeeldopgave lezen       

Taalverzorging
       

Voorbeeld resultaat

Resultaat taal

Woordenschat

Voorbeeld resultaat

Resultaat woordenschat