Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling meet de sociaal-emotionele ontwikkeling  van leerlingen aan het eind van de basisschool. Onder sociaal-emotionele ontwikkeling verstaan wij het kunnen reflecteren op jezelf, het adequaat kunnen reageren op anderen en het om kunnen gaan met eigen en andermans gevoelens.

Het instrument is opgebouwd uit vijf aspecten:

  • Zelfmanagement; De mate waarin leerlingen zichzelf kennen, vertrouwen hebben in zichzelf en bewust en doelgericht handelen.
  • Sociale vaardigheden; De manier waarop leerlingen samenwerken, omgaan met vriendschappen, omgaan met conflicten en de mate waarin ze sociaal weerbaar zijn.
  • Uiting van gevoelens; De mate waarin leerlingen blijdschap, angst, verdriet en boosheid laten zien.  
  • Beheersing van gevoelens;  De manier waarop leerlingen omgaan met hun emoties en impulsen.
  • Empathisch vermogen; De mate waarin leerlingen zich kunnen inleven in anderen en betrokken zijn bij anderen en de manier waarop leerlingen reageren op blijdschap en tegenslagen bij anderen.

Sociaal wenselijkheid

In dit instrument is gekozen voor itemtypes waarin sociaal wenselijk antwoordgedrag een minder grote rol speelt. Toch blijft het geven van sociaal wenselijke antwoorden (onbewust of bewust) een risico. Om deze reden zijn er items opgenomen die de mate van sociaal wenselijk antwoordgedrag meten. Bij een hoge score op het aspect sociaal wenselijkheid moeten de resultaten op de andere aspecten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De kans is dan namelijk groot dat de leerling bij de andere items ook sociaal wenselijke antwoorden heeft gegeven, waardoor de uitslag op de aspecten niet geheel overeenkomt met de werkelijkheid.

Voorbeeldopgaven (klik op de opgaven voor een vergroting)

Voorbeeld SEO 

Voorbeeld resultaat

Resultaat SEO