Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling geeft u inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Onder sociaal-emotionele ontwikkeling verstaan wij het kunnen reflecteren op jezelf, het adequaat kunnen reageren op anderen en het om kunnen gaan met eigen en andermans gevoelens.

Het instrument is opgebouwd uit vijf aspecten:

  • Zelfmanagement; De mate waarin leerlingen zichzelf kennen, vertrouwen hebben in zichzelf en bewust en doelgericht handelen.
  • Sociale vaardigheden; De manier waarop leerlingen samenwerken, omgaan met vriendschappen, omgaan met conflicten en de mate waarin ze sociaal weerbaar zijn.
  • Uiting van gevoelens; De mate waarin leerlingen blijdschap, angst, verdriet en boosheid laten zien.  
  • Beheersing van gevoelens;  De manier waarop leerlingen omgaan met hun emoties en impulsen.
  • Empathisch vermogen; De mate waarin leerlingen zich kunnen inleven in anderen en betrokken zijn bij anderen en de manier waarop leerlingen reageren op blijdschap en tegenslagen bij anderen.

Sociaal wenselijkheid

Een risico kan zijn dat leerlingen sociaal wenselijke antwoorden geven. Daarom bevat ieder instrument een aantal controlevragen waarmee we die factor inzichtelijk kunnen maken.

Voorbeeldopgaven (klik op de opgaven voor een vergroting)

Voorbeeld SEO 

Voorbeeld resultaat

Resultaat SEO