Rekenvaardigheid

De rekentoetsen sluiten aan bij het Referentiekader rekenen en geven een uitslag op het behaalde referentieniveau. In de rekentoetsen worden de volgende onderdelen getoetst op: op weg naar 1F, 1F, 1S en 2F:

  • getallen
  • meten en meetkunde
  • verbanden
  • verhoudingen

U bepaalt zelf bij welke leerlingen u het beheersingsniveau op 3F wilt meten.

Voorbeeldopgaven rekenen 
(klik op de opgaven voor een vergroting)

Voorbeeld resultaat