Leeraanpak

Een belangrijke voorspeller voor studiesucces in het voortgezet onderwijs is hoe een leerling het leren plant en organiseert. Daarnaast spelen ook doorzettingsvermogen en prestatiemotivatie een grote rol. Deze kenmerken worden bij het onderdeel leeraanpak in kaart gebracht. Leerlingen beantwoorden vragen die bijvoorbeeld gaan over hoe ze werken tijdens de les of over hoe ze omgaan met het maken van opdrachten. Ook hier wordt door de vraagstelling het geven van sociaal wenselijke antwoorden tot een minimum beperkt.

Voorbeeldopgaven (klik op de opgave voor een vergroting)

 

Voorbeeld resultaat

Resultaat leeraanpak