Creatief vermogen

Het creatief vermogen wordt in de IEP Advieswijzer getoetst met een meetinstrument van TNO. In opdracht van het ministerie van Onderwijs is deze quickscan ontwikkeld. De leerlingen geven in deze test op een zevenpuntsschaal aan in hoeverre de vijftig stellingen bij hen passen. Eigenschappen als nieuwsgierigheid, interacteren met anderen en vindingrijkheid worden daarmee in kaart gebracht. Daarnaast speelt in de test ook de context van de school mee, of daar ruimte en steun is voor kinderen om zich creatief te uiten. Op basis van de test krijgen de leerlingen een passend profiel, dat u mee kunt nemen in de overweging van het schooladvies.

Voorbeeldopgaven

 

Voorbeeld Creatief Vermogen 

Voorbeeld resultaat

Resultaat creatief vermogen