VOORBEELDOPGAVEN Hart

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Dit geeft een beeld van de sociale en emotionele vaardigheden en ontwikkeling van de leerling, zowel binnen de leerling zelf (ik) als in een groep (ander). 

Dit meetinstrument is opgebouwd uit vier indicatoren.

  • Zelfmanagement
  • Sociale vaardigheden
  • Omgaan met gevoelens
  • Empathisch vermogen

Bekijk hier de voorbeeldopgaven van sociaal-emotionele ontwikkeling en lees meer over dit onderdeel.
Bekijk hier een voorbeeld van een uitslag van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Leeraanpak
Een belangrijke voorspeller voor studiesucces in het voortgezet onderwijs is hoe een leerling het leren plant en organiseert. Daarnaast spelen ook doorzettingsvermogen en prestatiemotivatie een grote rol.

Bekijk hier de voorbeeldopgaven van leeraanpak.
Bekijk hier een voorbeeld van een uitslag van leeraanpak.