VOORBEELDOPGAVEN handen

Creatief vermogen

Het creatief vermogen wordt in de IEP Advieswijzer getoetst met een meetinstrument van TNO. De leerlingen geven in deze test op een zevenpuntsschaal aan in hoeverre de vijftig stellingen bij hen passen.

Bekijk hier de voorbeeldopgaven van creatief vermogen.
Bekijk hier een voorbeeld van een uitslag van creatief vermogen.