Rapportages IEP Eindtoets

De rapportage op de IEP Eindtoets bestaat uit drie onderdelen: individuele leerlingrapporten, een groeps- en een schooloverzicht. De IEP Eindtoets geeft een uitslag op referentieniveau voor taal en rekenen en een schooladvies.Om uw school te ondersteunen in de communicatie leveren we bij de rapportage een toelichting voor ouders.

Bekijk hier het webinar terug waarin de rapportages en resultaten van 2018 besproken worden.

Wat betekenen de referentieniveaus?

Rapportages IEP Eindtoets

* Voor het bepalen van het schooladvies worden de ruwe scores op de onderdelen lezen, taal en rekenen omgezet naar een standaardscore die varieert van 50 tot en met 100. Deze standaardscores vertalen we naar bijbehorende schooltypes. Het ene onderdeel weegt zwaarder bij het berekenen van het schooladvies dan het andere onderdeel.

Leerlingrapportage

De leerlingrapportage geeft de individuele resultaten per leerling weer. Zowel de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen als het schooladvies* wordt weergegeven. Op de achterkant ziet u wat het resultaat is op de verschillende onderliggende onderdelen van taal en rekenen.

Groepsrapportage

Op de groepsrapportage is in één oogopslag te zien hoe de hele klas heeft gescoord op alle onderdelen. Ondanks dat uw leerlingen uw school verlaten, is het voor u relevant te weten hoe er op de onderdelen is gescoord om dit mee te nemen in uw onderwijs.


Schoolrapportage

De schoolrapportage geeft weer hoe uw school heeft gescoord ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In dit rapportage kunt u ook de verschillende groepen 8 van uw school eenvoudig met elkaar vergelijken.