Kenmerken van de iep eindtoets

De IEP Eindtoets is gemaakt vanuit onze visie op toetsing. Lees deze visie hier. Bij het ontwikkelen van de toets zetten we het kind centraal en proberen een zo prettig mogelijke toetservaring te bieden. Een ontspannen, gemotiveerd kind laat immers beter zien wat hij kan.

Iedere leerling in zijn kracht: van makkelijk naar moeilijk

De IEP Eindtoets is zo gemaakt dat iedere leerling de toets kan maken. We selecteren vooraf niet op niveau, omdat we merken dat leerlingen vaak meer aankunnen dan men van tevoren verwacht. De opgaven in de IEP Eindtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Het begint met gemakkelijke opgaven en eindigt met moeilijkere opgaven. Zo ervaart iedere leerling een succesgevoel en krijgt iedere leerling de eerlijke kans om te laten zien wat hij kan.

Combinatie van gesloten én open vragen

De IEP Eindtoets is de enige eindtoets die ook open vragen gebruikt. Deze manier van vragen, waar de leerling zelf het antwoord mag invullen, verhoogt de validiteit van de toets.

Overzichtelijke indeling en vormgeving

We hebben de IEP Eindtoets zo ingedeeld dat de leerling zo weinig mogelijk hoeft te zoeken naar wat er van hem wordt verwacht. De leerling werkt in één boekje. Bij lezen staat de tekst op de ene pagina en de vragen en antwoordmogelijkheden op de pagina ernaast. Zo hoeven leerlingen niet heen en weer te bladeren en kunnen ze zich concentreren op de vragen.

Frisse en herkenbare vormgeving

Doordat de vragen in de IEP Eindtoets aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, vinden de leerlingen de toets zelfs leuk om te maken. Het gebruik van alleen functionele, maar wel frisse afbeeldingen draagt daaraan bij. Leerlingen vergeten dat ze getoetst worden en kunnen dus echt laten zien wat ze in hun mars hebben.

Ook voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften

Bij de ontwikkeling van de IEP Eindtoets is standaard al rekening gehouden met het toetsen van leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte, zodat ook zij de toets gewoon kunnen maken. De lettertype en opmaak dragen hieraan bij.Bekijk de aangepaste versies.

Instructievideo

De onderstaande video geeft uitleg aan leerlingen over het maken van de IEP Eindtoets.