resultaten iep eindtoets 2016

In april hebben uw leerlingen de IEP Eindtoets gemaakt. In week 20 ontvangt u de resultaten. Onderstaande leeswijzers kunt u gebruiken bij het lezen van de rapportages. 

Wij informeren u over de referentieniveaus en de schooladviezen. De schooladviezen van de IEP Eindtoets lopen van vmbo bl/kl tot en met vwo. De IEP Eindtoets kent geen advies voor praktijkonderwijs (pro). Lees in deze bijlage waarom en wat dit voor uw leerlingen betekent.

 

Wat betekenen de referentieniveaus?

Leerlingrapportage

Leeswijzer

De leerlingrapportage is een individueel rapport waarop de referentieniveaus voor taal en rekenen worden weergegeven, het schooladvies en de resultaten op de verschillende deelgebieden.

Groepsrapportage

Leeswijzer

De groepsrapportage geeft in één oogopslag weer hoe de totale klas heeft gescoord op alle onderdelen van de IEP Eindtoets. Als school krijg je inzicht welke specifieke onderdelen meer aandacht behoeven.

Schoolrapportage

Leeswijzer

De schoolrapportage geeft de schooladviezen en behaalde referentieniveaus van alle groepen van uw school weer en daarnaast ziet u hoe uw school heeft gescoord ten opzichte van het landelijk gemiddelde.