resultaten iep eindtoets 2019

Ontvangst rapportages

Vier weken na de afname (week 20) heeft u toegang tot de digitale leerling-, groeps- en schoolrapportages van uw school via uw IEP-portal. De papieren versies van de rapportages ontvangt u in week 21 per post.

Rapportages

De rapportage op de IEP Eindtoets bestaat uit drie onderdelen: individuele leerlingrapporten, een groeps- en een schooloverzicht. De IEP Eindtoets geeft een uitslag op referentieniveau voor taal en rekenen en een schooladvies. Om uw school te ondersteunen in de communicatie leveren we bij de rapportage een toelichting voor ouders.

Wat betekenen de referentieniveaus?

 

Leerlingrapportage

De leerlingrapportage geeft de individuele resultaten per leerling weer. Zowel de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen als het schooladvies* wordt weergegeven. Op de achterkant ziet u wat het resultaat is op de verschillende onderliggende onderdelen van taal en rekenen.

Groepsrapportage

Op de groepsrapportage is in één oogopslag te zien hoe de hele klas heeft gescoord op alle onderdelen. Ondanks dat uw leerlingen uw school verlaten, is het voor u relevant te weten hoe er op de onderdelen is gescoord om dit mee te nemen in uw onderwijs.


Schoolrapportage

De schoolrapportage geeft weer hoe uw totale school heeft gescoord ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

In deze rapportage kunt u ook de verschillende groepen 8 van uw school eenvoudig met elkaar vergelijken.