Veelgestelde vragen IEP Eindtoets gebruiker

Informatie over de voorbereiding, afname en resultaten vindt u in het rechtermenu. Daar vindt u ook de handleidingen van de IEP Eindtoets 2019: de afnamehandleiding, de toetswijzer en het toetsreglement.

uw account
Hoe meld ik mijn school aan voor de IEP Eindtoets?

Aanmelden voor de IEP Eindtoets 2019 is mogelijk tussen 1 december 2018 en 31 januari 2019. U kunt zich hier aanmelden voor de herinneringsmail. Zodra de aanmeldperiode is gestart, ontvangt u automatisch een e-mail.

 

Via welke site bereik ik de IEP-portal?
De inlogpagina van de portal kunt u bereiken via: iep.toets.nl. U logt in met uw gebruikersnaam (=uw e-mailadres) en uw wachtwoord.
De activatielink is verlopen. Wat moet ik doen?

De inlogpagina van de portal kunt u bereiken via: iep.toets.nl. Klik op ‘wachtwoord vergeten’, vul uw gebruikersnaam (= uw e-mailadres) in en stel uw wachtwoord opnieuw in.


Lukt het niet? Neem dan contact op met de helpdesk per mail iep@bureau-ice.nl of per telefoon: 0345-656615.

Hoe wijzig ik de gebruikersnaam van mijn IEP-account?

Om uw gebruikersnaam te wijzigen, kunt u een mail sturen naar iep@bureau-ice.nl.
Vermeld daarin uw schoolnaam, BRIN-nummer en het gewenste e-mailadres. We adviseren u om een algemeen emailadres zoals directie@, of info@ te gebruiken zodat u altijd toegang heeft tot uw IEP-account.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe kan ik een nieuw wachtwoord aanmaken?

Bent u uw wachtwoord vergeten?  Klik op ‘wachtwoord vergeten’. U ziet het volgende scherm. Vul uw gebruikersnaam (= uw e-mailadres) in. U ontvangt een link per mail om een nieuw wachtwoord te kiezen. Wanneer u geen e-mail ontvangt, heeft u wellicht een andere e-mailadres opgegeven dan bij ons bekend is. Neem in dat geval contact op met de helpdesk via 0345 65 66 15.

Wachtwoord vergeten

Hoe exporteer ik de leerlinggegevens uit mijn leerlingadministratiesysteem (LAS)?
Download dit stappenplan met een instructie om de leerlinggegevens te exporteren uit uw LAS, zoals ParnasSys of ESIS.
Waar kan ik de resultaten van de IEP Eindtoets 2015 t/m 2018 vinden?

De resultaten van de IEP Eindtoets 2018 zijn niet meer beschikbaar via uw IEP-account. Het account is gereed gemaakt voor de afname van 2019. 

Mocht u de resultaten van 2018 van uw school willen opvragen, dan kunt u een e-mail sturen naar iep@bureau-ice.nl. Vermeld in het onderwerp uw BRINnummer en schoolnaam.

De resultaten van de IEP Eindtoets 2015, 2016 en 2017 kunt u niet meer opvragen bij Bureau ICE. In verband met de wet bescherming persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van twee jaar. Meer informatie over ons privacy statement vindt u hier.

 

Afname
Wanneer vindt de IEP Eindtoets in 2019 plaats?

De IEP Eindtoets wordt op dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019 gemaakt.

Hoe kan ik mij en mijn leerlingen goed voorbereiden op de afname?

Bekijk hier het webinar waarin we alle informatie geven van het aanmelden t/m de resultatenperiode. Dit webinar is van vorig jaar maar het proces is gelijk gebleven.

Op toets.nl/afnameiep vindt u alle informatie ter voorbereiding op de afname. Wij adviseren u om voorafgaand aan de afname de instructievideo te bekijken. Ook kunt u voorbeeldopgaven online inzien of een boekje bestellen met voorbeeldopgaven.

Waar vind ik de handleidingen voor de afname?

Er zijn drie documenten beschikbaar, namelijk de afnamehandleiding, het toetsreglement en de toetswijzer. U vindt hier de handleidingen. 

Rapportages en resultaten IEP Eindtoets
Tot wanneer kan ik de resultaten van de IEP Eindtoets 2019 downloaden? Tip: bewaar de resultaten goed!

We raden u aan om alle rapportages (zowel het LAS-bestand als het bestand ‘Rapportages’) te downloaden uit de IEP-portal en op te slaan in uw leerlingadministratiesysteem of op een andere plaats. U kunt de gegevens downloaden uit de portal tot oktober 2019. Hierna wordt de portal gereedgemaakt voor de IEP Eindtoets 2020.

Wanneer en welke rapportages ontvang ik van de IEP Eindtoets 2019?

Vier weken na de afname (week 20) heeft u toegang tot de digitale leerling-, groeps- en schoolrapportages van uw school via uw IEP-portal. U vindt de rapportages in uw IEP-portal onder ‘Menu-Schoolresultaten’.

U ziet hier twee bestanden:

 • LAS
  Voor het importeren van de resultaten in het leerlingenadministratiesysteem kunt u het bestand genaamd ‘leerlingadministratiesysteem (LAS)’ downloaden.
  U heeft dit bestand alleen als u de leerlingen automatisch heeft geïmporteerd in de IEP-portal. Als u dat niet heeft gedaan, dan kunt u de leerlingresultaten alleen handmatig invoeren in uw LAS.
 • Rapportages
  Voor het downloaden van de resultaten op de IEP Eindtoets op leerling-, groep- en  schoolniveau kunt u het bestand genaamd ‘rapportages’ downloaden. U vindt zowel pdf-bestanden als een Excel. In Excel is het eenvoudig een leerling eruit te halen die niet meetelt voor de opbrengsten waarna u het schoolgemiddelde opnieuw kunt berekenen.

Let op: beide bestanden zijn zip-bestanden. Waarschijnlijk moet u deze bestanden nog 'uitpakken' voordat ze de resultaten kunnen bewerken/bekijken.

Enkele dagen na de digitale rapportages ontvangt u de papieren versies van de leerlingrapportages per post.

Wanneer ontvangen we de rapportages van de leerlingen die de toets later hebben gemaakt?

Voor leerlingen die de IEP Eindtoets hebben gemaakt tussen 19 april en 15 mei, worden de resultaten in de week van 3 juni 2019 beschikbaar in de IEP-portal.

De leerling-, groeps- en schooloverzichten worden geactualiseerd indien dit voor uw school van toepassing is. We raden u aan om alle bestanden opnieuw te downloaden en op te slaan.
Enkele dagen later ontvangt u de papieren leerlingrapportages op school.

Waar kan ik leeswijzers vinden voor de rapportages?

Op www.toets.nl/resultateniep kunt u voor iedere rapportage een leeswijzer terugvinden.

-De leerlingrapportage is een individueel rapport waarop de referentieniveaus voor taal en rekenen, het schooladvies en de resultaten op de verschillende deelgebieden worden weergegeven.

-De groepsrapportage geeft in één oogopslag weer hoe de hele klas heeft gescoord op alle onderdelen van de IEP Eindtoets. Dit geeft uw school inzicht in  welke specifieke onderdelen meer aandacht behoeven.

-De schoolrapportage geeft de schooladviezen en behaalde referentieniveaus van alle groepen van uw school weer. Daarnaast ziet u hier hoe uw school heeft gescoord ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Hoe kan ik ouders/verzorgers het beste informeren over de leerlingrapportage?

U kunt ouders/verzorgers van uw leerlingen de ouderbrief meegeven. De ouderbrief vindt u hier. U kunt ouders/verzorgers van uw leerlingen ook de leeswijzer voor de leerlingrapportages meegeven. De leeswijzer vindt u hier. Daarnaast vindt u hier een video die uitleg geeft over de rapportage en referentieniveaus. Deze video is zeer geschikt om ouders/verzorgers mee te informeren.

Interpreteren van de resultaten
Hoe wordt het schooladvies berekend?

Er wordt berekend wat de vaardigheid is van de leerlingen op lezen, taalverzorging en rekenen. Elk onderdeel heeft een weging: lezen twee keer, taalverzorging twee keer en rekenen drie keer. Op basis van die weging wordt uiteindelijk het schooladvies bepaald.

Hoe verhoudt de score schooltype zich tot de score referentieniveaus?

Er is geen direct verband met de score schooltype (onderaan op het leerlingrapport) en de punten die genoemd worden bij de domeinen taalverzorging, lezen en rekenen.

De getallen die daar genoemd worden geven de vaardigheid aan van een leerling op de betreffende domeinen. Het kan dan ook zo zijn dat de leerling 79, 72 en 64 punten (ter indicatie van de positie binnen het referentiekader) haalt en uiteindelijk een Score Schooltype krijgt van 61 punten.

Welke schooladviezen geeft IEP als advies?

Vanaf het schooljaar 2018-2019 hanteren alle eindtoetsaanbieders dezelfde zes schooladviezen. De schooladviezen zijn:

 • pro/vmbo bb
 • vmbo bb/vmbo kb
 • vmbo kb/vmbo gl-tl
 • vmbo gl-tl/havo
 • havo/vwo
 • vwo

Downloaden en importeren resultaten
Hoe download ik de resultaten van de IEP Eindtoets?

Wanneer u bent ingelogd via iep.toets.nl, ziet u de resultaten op de pagina. U vindt deze resultaten in uw IEP-portal onder ‘Menu --> 'Schoolresultaten’.

Er zijn twee verschillende bestanden.

- Voor het importeren van de resultaten in het leerlingenadministratiesysteem kunt u het  bestand genaamd ‘leerlingadministratiesysteem (LAS)’ downloaden.

- Voor het downloaden van de resultaten op de IEP Eindtoets op leerling-, groep- en  schoolniveau kunt u het bestand genaamd ‘rapportages’ downloaden.

- Let op: beide bestanden zijn zip-bestanden. Waarschijnlijk moet u deze bestanden nog 'uitpakken' voordat ze de resultaten kunnen bewerken/bekijken.

Zip-bestand uitpakken en openen 

Het zip-bestand kan vanuit de meeste Windows-versies worden geopend door te dubbelklikken op het bestand, of door met de rechtermuis-knop op het bestand te klikken en te kiezen voor ‘Extract’ of ‘Uitpakken’.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een gratis versie van Winzip, die u kunt downloaden via: http://www.winzip.com/win/en/index.htm

Gegevens downloaden voor leerlingadministratiesysteem

 

Downloaden schoolrapportages

Hoe open ik ZIP-bestanden?

Het ZIP-bestand kan vanuit de meeste Windows-versies worden geopend door te dubbelklikken op het bestand, of door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en te kiezen voor ‘Extract’ of ‘Uitpakken’.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een gratis versie van Winzip, die u kunt downloaden via: http://www.winzip.com/win/en/index.htm

Hoe importeer ik de resultaten in het leerlingadministratiesysteem (LAS)?

Via uw IEP-account kunt u een EDEXML-bestand downloaden. Dit bestand kunt u automatisch importeren in uw leerlingadministratiesysteem (LAS). Hieronder kunt u een stappenplan downloaden.

In het stappenplan vindt u:

1. Importeren van de toetsresultaten van de eindtoets;
2. Handmatige registratie van de toetsresultaten;
3. Matchen van de gegevens van LAS met BRON;
4. Synchroniseren met BRON.

Let op: indien u de leerlinggegevens niet automatisch heeft geïmporteerd, dan kunt u de resultaten ook niet automatisch in het leerlingadministratiesysteem zetten.

Download hier het stappenplan voor het importeren in het LAS van uw school.

Hoe zet ik mijn resultaten in OnderwijsTransparant?
In dit document vindt u een stappenplan waarin staat beschreven hoe u de IEP resultaten handmatig of automatisch kunt inlezen in OnderwijsTransparant.
Hoe wissel ik de resultaten uit met BRON?

Via uw IEP-account kunt u een EDEXML-bestand downloaden. Dit bestand kunt u automatisch importeren in uw leerlingadministratiesysteem (LAS). Hieronder kunt u een stappenplan downloaden.

In het stappenplan vindt u:

1. Importeren van de toetsresultaten van de eindtoets;
2. Handmatige registratie van de toetsresultaten;
3. Matchen van de gegevens van LAS met BRON;
4. Synchroniseren met BRON.

Let op: indien u de leerlinggegevens niet automatisch heeft geïmporteerd, dan kunt u de resultaten ook niet automatisch in het leerlingadministratiesysteem zetten.

Download hier het stappenplan voor het importeren in het LAS van uw school.

Alles over het uitwisselen van de resultaten op de eindtoets met BRON vindt u op de website van DUO.

Een leerling heeft ontheffing voor de eindtoets. Hoe geef ik dat aan?

Via deze link vindt u de codes die u kunt invoeren bij het doorgeven van de eindtoetsgegevens aan BRON. De Onderwijsinspectie controleert de gegevens van de eindtoets die u in BRON zet.

Normtabel
Hoe ziet de normtabel voor de IEP Eindtoets eruit?

De ondergrens is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school.

Normtabel

Ondergrenzen voor de beoordeling van de leerresultaten
Voor elke toets waarmee een basisschool zich verantwoordt over de leerresultaten, bestaan eigen ondergrenzen. Deze ondergrenzen houden rekening met de leerlingpopulatie op de basisschool (percentage gewogen leerlingen). Als de gemiddelde schoolscore op of boven de ondergrens ligt zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

Schoolgroepen (% gewogen leerlingen)
Bij de beoordeling van een aantal toetsen onderscheidt de inspectie schoolgroepen (het percentage gewogen leerlingen op de gehele school). Als de schoolgroep niet op de te analyseren formulieren vermeld wordt, bepaalt de inspectie deze aan de hand van het percentage gewogen leerlingen op de hele school op de meest recente teldatum 1 oktober behorend bij het schooljaar dat beoordeeld wordt. De inspectie raadpleegt eventueel de DUO-gegevens om de schoolgroep te bepalen. Het percentage gewogen leerlingen wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. Afronding naar beneden vindt plaats indien de eerste decimaal kleiner is dan 5, en naar boven indien deze decimaal ten minste 5 bedraagt: 14,5% wordt dan schoolgroep 15 en 14,4% wordt dan schoolgroep 14.

Correctiefactor
Afgelopen jaar heeft u mogelijk te maken gehad met een correctiefactor. Dit zal dit jaar niet gebeuren.De inspectie heeft met Bureau ICE afgestemd hoe wordt voorkomen dat bovengenoemde situatie in 2018 opnieuw optreedt. Ook zal de Expertgroep hier voor alle eindtoetsen op toezien.


Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-5943.html

Hoe beoordeelt de Onderwijsinspectie mijn school aan de hand van de resultaten op de IEP Eindtoets?
Op deze pagina kunt u lezen hoe de Onderwijsinspectie omgaat met de resultaten op de IEP Eindtoets. U vindt hier ook de normentabel.
Hoe bereken ik onder welke schoolcategorie mijn school valt?

Het percentage leerlingenwicht wordt ieder jaar vastgesteld op 1 oktober en kunt u terugvinden in uw LAS (leerlingadministratiesysteem). De ondergrens is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school.

Schoolgroepen (% gewogen leerlingen)
Bij de beoordeling van een aantal toetsen onderscheidt de inspectie schoolgroepen (het percentage gewogen leerlingen op de gehele school). Als de schoolgroep niet op de te analyseren formulieren vermeld wordt, bepaalt de inspectie deze aan de hand van het percentage gewogen leerlingen op de hele school op de meest recente teldatum 1 oktober behorend bij het schooljaar dat beoordeeld wordt. De inspectie raadpleegt eventueel de DUO-gegevens om de schoolgroep te bepalen. Het percentage gewogen leerlingen wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. Afronding naar beneden vindt plaats indien de eerste decimaal kleiner is dan 5, en naar boven indien deze decimaal ten minste 5 bedraagt: 14,5% wordt dan schoolgroep 15 en 14,4% wordt dan schoolgroep 14.

Zie bijlage b van de regeling leerresultaten: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-5943.html

Opbrengsten IEP Eindtoets
Wanneer worden de resultaten van leerlingen niet meegeteld in de opbrengstbepaling van de inspectie?

Voor de leerresultaten geldt dat leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden, niet worden betrokken bij de beoordeling van de leerresultaten. De onderstaande groepen leerlingen worden ook niet betrokken bij de beoordeling van de leerresultaten:

 • Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

 • Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen. Dit zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behalen voor taal én rekenen, of leerlingen met een IQ onder de 80 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de criteria van de COTAN. Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar, moeten gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de eerdere IQ-test bevestigen.

 • Leerlingen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd.

Klik hier voor de volledige Regeling leerresultaten PO.

Klik hier voor de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO.

BRON: http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/veelgestelde-vragen/

Welke referentieniveaus worden gemeten in de IEP Eindtoets?

De IEP Eindtoets meet voor lezen en taalverzorging de referentieniveaus 1F en 2F. Voor rekenen worden de referentieniveaus 1F en 1S gemeten.
Het basisniveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de wens dat een groot deel van de leerlingen de basisschool een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat niveau 2F en voor rekenen is dat niveau 1S.

Een toelichting op de referentieniveaus kunt u hier downloaden.

Waar kan ik mijn schoolgemiddelde vinden?

Op uw schoolrapportage vindt u onderaan uw schoolgemiddelde. In het geval van onderstaand voorbeeld is het schoolgemiddelde berekend over 30 leerlingen wat leidt tot een score van 79,4. De ondergrenzen vanuit de inspectie kunt u vinden in de normtabel

Schoolgemiddelde berekenen

Hoe haal ik de score van een leerling uit het overzicht die niet mee telt voor de opbrengsten?

Het kan zijn dat leerlingen door een ontheffing niet mee hoeven te tellen voor de opbrengstbepaling. U kunt zelf het schoolgemiddelde berekenen door alle toetsscores van de leerlingen die mee tellen bij elkaar op te tellen en te delen door dat aantal leerlingen.

Dit kunt u ook berekenen via Excel, volg hiervoor het dit stappenplan.
De uitslag van de IEP Eindtoets is hoger dan mijn gegeven schooladvies. Wat nu?

Het ministerie van OC&W heeft bepaald dat als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, de basisschool verplicht is het schooladvies te heroverwegen. Lees hier de toelichting (punt 2).

 

De uitslag van de IEP Eindtoets is lager dan mijn gegevens schooladvies. Wat nu?
Het door u gegeven schooladvies is leidend.
Hoe scoort mijn school t.o.v. het IEP-landelijk gemiddelde?
Op de schoolrapportage ziet u hoe uw school ten opzichte van het IEP-landelijk gemiddelde gescoord heeft.