afname iep eindtoets 2019

Deze pagina geeft informatie over de afname op 16 en 17 april 2019.
Let op: deze pagina geeft slechts een deel van de beschikbare informatie weer. Het is van belang dat u vooraf de afnamehandleiding volledig doorneemt. 

Afnamehandleiding

Koeriersdienst

Een koerier levert uw IEP Eindtoets-pakket bij u op school. De exacte details ontvangt u via de mail. Deze koeriersdienst zal de toetsboekjes na afloop ook weer bij u ophalen.

Benodigde materialen

Voor de schoolleiding en de leerkracht is er een handleiding beschikbaar. 

Voor de leerlingen heeft u de volgende materialen nodig:

  • Toetsboekje IEP Eindtoets 1 voor afnamedag 1 (16 april 2019)
  • Toetsboekje IEP Eindtoets 2 voor afnamedag 2 (17 april 2019)
  • Kladpapier, potlood en gum voor alle delen. Een liniaal voor de rekendelen.
  • Een speciale versie van de IEP Eindtoets (indien aangevraagd).

Wanneer u het pakket met de materialen ontvangt, controleer dan direct of dit compleet is met behulp van de pakbon. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan direct contact op via iep@bureau-ice.nl of 0345 65 66 15. 

Afnameduur

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op twee dagdelen (tweemaal op een ochtend). Op elk dagdeel krijgt de leerling een taal- en een rekentaak. De leerlingen hebben 60 minuten om het taaldeel te maken en 60 minuten om het rekendeel te maken. U kunt een leerling 30 minuten extra tijd geven per onderdeel.

Hulpmiddelen

De leerlingen mogen een potlood, gum en kladpapier gebruiken. Het gebruik van een woordenboek en rekenmachine is niet toegestaan. Extra ondersteuning kan op de volgende manieren gegeven worden:

Bekijk de instructievideo

De onderstaande video geeft uitleg aan leerlingen over het maken van de IEP Eindtoets. U kunt dit vooraf aan de afname bekijken.

Rol van de toetsleider

De toetsleider zorgt ervoor dat de voorbereidingen voor de afname worden getroffen en dat de afname van de IEP Eindtoets gebeurt zoals in de instructies wordt aangegeven. De afname-instructies vindt u in de afnamehandleiding, bovenaan deze pagina.

Afnameomstandigheden

Het is van belang dat de leerlingen de IEP Eindtoets zelfstandig maken en dat dit voor alle leerlingen op beide afnamedagen onder dezelfde omstandigheden gebeurt. Leerlingen moeten individueel en zelfstandig werken. U mag vragen beantwoorden als deze praktisch van aard zijn. Het is niet toegestaan om hulp te bieden bij vragen die betrekking hebben op de inhoud.