resultaten iep eindtoets 2019

Ontvangst rapportages

Vier weken na de afname (week 20) heeft u toegang tot de digitale leerling-, groeps- en schoolrapportages van uw school via uw IEP-portal. De papieren versies van de rapportages ontvangt u enkele dagen daarna per post.

Rapportages

De rapportage op de IEP Eindtoets bestaat uit drie onderdelen: individuele leerlingrapporten, een groeps- en een schooloverzicht. De IEP Eindtoets geeft een uitslag op referentieniveau voor taal en rekenen en een schooladvies. Om uw school te ondersteunen in de communicatie leveren we bij de rapportage een toelichting voor ouders.

Wat betekenen de referentieniveaus?

 

Leerlingrapportage

Het leerlingrapport geeft de individuele resultaten; zowel de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen als het schooladvies. Op de achterkant ziet het resultaat op de onderliggende onderdelen van taal en rekenen.

Groepsrapportage

Op de groepsrapportage ziet u in één oogopslag de resultaten van de hele klas. Per domein ziet u op groepsniveau hoe er door de groep gescoord is.


Schoolrapportage

De schoolrapportage geeft weer hoe uw school heeft gescoord t.o.v. het landelijk gemiddelde. In dit rapportage kunt u ook de verschillende groepen 8 eenvoudig met elkaar vergelijken.