BIEP: bovenschools IEP-portal

Met de Bovenschoolse IEP-portal (kortweg, de BIEP) krijgt u direct inzicht in de IEP Eindtoetsscores op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau. De portal is web-based en geeft u direct een overzichtelijke weergave. Zo:

  • beschikt u direct over de IEP Eindtoetsresultaten bij de bekendmaking van de resultaten (week 20).
  • verminderen we de adminstratieve last van de individuele scholen.
  • werkt u altijd met het meest actuele overzicht, omdat u leerlingen in de BIEP kunt aan- en uit te vinken. Het bevat veelzijdige selecteer- en sorteerfunctionaliteiten.
  • kunt u de gegevens uiteraard exporteren in Excel of PDF.
  • kunt u de IEP Eindtoetsscores van de scholen vergelijken met hun eigen, schoolspecifieke ambitieniveaus.
  • werkt u doelgericht aan de opbrengsten van elke individuele school.

Resultaten

De weergave van de resultaten sluit aan bij weergave van de leerling- groeps-, en schoolrapportages zoals de scholen die ontvangen. 

Referentieniveau
De referentieniveaus worden per vakgebied weergegeven.

Domeinniveau
U krijg overzicht in de detailscores op domeinniveau

Toetsadviezen voor het voortgezet onderwijs
U krijgt overzicht van de verdeling scores schooltypen.

Vooraanmelding BIEP

Meer uitleg over kosten toevoegen

Contactgegevens bestuur IEP Eindtoets 2018Contactpersoon bestuur

deze persoon wordt de beheerder van de portal
* Deze velden zijn verplicht en moeten ingevuld worden voordat u uw bericht kunt verzenden.