Basisonderwijs

IEP eindtoets

De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs.

Zo kan het eerlijker en motiverend

De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit doen wij zo eerlijk mogelijk. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgt u inzicht in welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) uw leerlingen beheersen. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. Lees hier waarom wij kiezen voor een eindtoets op papier.

De IEP Eindtoets vindt plaats op: dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019.

 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: