IEP LVS en speciale ondersteuningsbehoeften

Leerlingen met dyslexie krijgen bij alle toetsen en testen 25% extra tijd om het onderdeel te maken. Alle  instrumenten  bevatten audio en illustraties waardoor ook  taalzwakkere leerlingen prima in staat zijn om de toetsen te maken. Is dat nog onvoldoende ondersteuning, dan kunnen de casussen en de vragen worden voorgelezen. Daarnaast is bij elke casus een afbeelding aanwezig, zodat taal zo min mogelijk een barrière vormt bij het maken van deze testen.

Extra ondersteuning vanuit de school

De school kan naar eigen inzicht extra ondersteuning geven aan leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Hierbij is het steeds van belang in overweging te nemen dat de toets met de extra ondersteuning nog steeds meet wat hij moet meten of dat de extra ondersteuning leidt tot overcompensatie waardoor de betreffende leerling bevoordeeld wordt ten opzichte van de andere leerlingen.

Extra ondersteuning kan op de volgende manieren gegeven worden:

Leerlingen met dyscalculie

  • Extra tijd geven voor het maken van het onderdeel rekenen.
  • De toets laten maken op een rustige werkplek.
  • Toestaan van hulpmiddelen als kladpapier.

Leerlingen met dyslexie

  • Extra tijd geven voor het maken van alle onderdelen.
  • De toets laten maken op een rustige werkplek.
  • Toestaan van hulpmiddelen als kladpapier.