kenmerken iep advieswijzer

Hoofd, hart en handen: voor een goed onderbouwd pré- en schooladvies

Het leersucces van een leerling wordt bepaald door de taal- en rekenvaardigheid (hoofd), maar ook door de leeraanpak, de sociaal-emotionele ontwikkeling (hart) en het creatief vermogen (handen). Al deze aspecten zijn bepalend voor het schoolsucces. In de Advieswijzer komen al deze aspecten aan bod, wat zorgt voor een volledig beeld van de leerling. De Advieswijzer biedt hiermee ondersteuning om het pré- en schooladvies nauwkeurig en objectief onderbouwd vast te stellen en te communiceren naar de leerling, ouders en het voortgezet onderwijs. In de Advieswijzer is het ook mogelijk om de IEP Eindtoets Engels af te nemen.

Op weg naar de IEP Eindtoets met de IEP Advieswijzer

De Advieswijzer kunt u inzetten in groep 7 en groep 8. We oriënteren ons momenteel op de doorontwikkeling naar groep 6. In groep 7 geeft de Advieswijzer, op basis van de referentieniveaus taal en rekenen, een voorstel voor een pré-advies en in groep 8 een voorstel voor een schooladvies. Deze resultaten ziet u ook terug in de resultaten bij de (IEP) eindtoets. Wanneer u start in groep 7 met de Advieswijzer en doorgaat in groep 8, krijgt u inzicht in de doorlopende leerlijn en kunt u tot na de afname van de eindtoets de leerling volledig volgen.

Talentenkaart

De talentenkaart geeft ruimte om het pré-advies of schooladvies vanuit hoofd, hart en handen toe te lichten. U vult dit, al dan niet samen met de leerling, zelf in.

Talentenkaart

Digitaal en flexibel

De Advieswijzer werkt volledig digitaal en u als leerkracht heeft zelf de regie in het gebruik ervan. U bepaalt zelf welke leerling, welke toets, wanneer maakt. Het schooladvies dat de Advieswijzer voorstelt, wordt gebaseerd op een combinatie van de resultaten van verschillende toetsen. U kunt dit advies zelf aanpassen. Richt uw basisschool zich bijvoorbeeld meer op taal, dan staat het u vrij om dit zwaarder mee te laten wegen.

Efficiënt

De Advieswijzer werkt effciënt met een online omgeving waarin u voor uw leerling gemakkelijk verschillende toetsen klaarzet. De leerling neemt zelf de toetsen af. U heeft alleen computers met een internetverbinding nodig. De toetsen worden automatisch direct nagekeken. Via een dashboard kunt u op ieder moment inzicht krijgen in de resultaten per groep of per leerling.