Kenmerken IEP LVS

Hoofd, hart en handen: voor een compleet beeld van iedere leerling

Het leersucces van een leerling wordt bepaald door de taal- en rekenvaardigheid (hoofd), maar ook door de leeraanpak, de sociaal-emotionele ontwikkeling (hart) en het creatief vermogen (handen). Al deze aspecten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van iedere leerling. Met het IEP LVS kunt u daarom al deze aspecten in kaart brengen om een compleet beeld van iedere leerling te krijgen. Het IEP LVS biedt de mogelijkheid om de leerling te volgen vanaf groep 6 (vanaf september 2019 vanaf groep 3)  en zodoende via de formatieve resultaten ontwikkelingsgericht met iedere leerling te werken aan zijn/haar vaardigheden en talenten.

Op weg naar de IEP Eindtoets met het IEP LVS

Het IEP LVS kunt u vanaf schooljaar 2019-2020 inzetten vanaf groep 3. Op dit moment kunt u het gebruiken vanaf groep  6. In groep 7 krijgt u op basis van de referentieniveaus taal en rekenen een voorstel voor een pré-advies en in groep 8 een voorstel voor een schooladvies.

Talentenkaart

De talentenkaart geeft ruimte om alle resultaten(hoofd, hart én handen) van de leerling overzichtelijk weer te geven. Het is mogelijk om dit samen met de leerling op te stellen en het helpt om alle vaardigheden en talenten van iedere leerling overzichtelijk weer te geven en te gebruiken bij bijvoorbeeld oudergesprekken. Met de talentenkaart kunt u in groep 7 uw pré-advies onderbouwen en in groep 8 uw schooladvies.

Talentenkaart

Eén digitaal systeem voor uw leerlingen én u als leerkracht

Het IEP LVS is volledig digitaal. U bepaalt welke leerling op welk moment welke toets of vragenlijst maakt. Alle instrumenten worden door de leerling zelf gemaakt, ook de hart- en handeninstrumenten. Het schooladvies dat op basis van de taal- en rekentoetsen wordt voorgesteld door het IEP LVS kunt u, indien gewenst, zelf nog aanpassen. De toetsen worden automatisch  nagekeken. In het IEP LVS heeft u alle resultaten in één digitale omgeving snel en overzichtelijk bij elkaar. Zo kunt u direct aan de slag met de uitkomsten.