ONZE VISIE OP TOETSING

Toetsen als middel, niet als doel

Soms wordt er op scholen zoveel getoetst, dat het bijna een doel op zich lijkt. Maar toetsing is geen doel. Het is een middel om het ontwikkelingsproces van kinderen te monitoren en stimuleren.

Het doel van een toets moet helder zijn. Je toetst bijvoorbeeld om de ontwikkeling of voortgang in kaart te brengen (diagnostisch toetsen), om een niveau vast te stellen of om te kunnen evalueren.

Wanneer je weet wát je wilt toetsen, op welk moment en met welk doel, houd je zelf de regie. Ook over de toetslast.

Toetsen als basis voor opbrengstgericht werken

Een goed toetsplan vormt de basis voor opbrengstgericht werken. Op basis van toetsresultaten krijgen leerlingen dan passende leerstof aangeboden. 
Toetsen en leren hebben samenhang. Wanneer je weet welke leerdoelen je wilt toetsen, kun je ook je onderwijs daarnaartoe vormgeven.

Toetsen om te ontwikkelen

Wat doe je als leerkracht met de informatie die een toetsresultaat geeft? En hoe geef je op basis van een toetsresultaat feedback aan je leerling? Het verhaal achter het cijfer of de beoordeling moet uitgelegd kunnen worden. Ook aan het kind en zijn ouders.

Dat kinderen verschillen, vraagt om onderwijs en toetsing op maat. Het niveau van een toets moet zoveel mogelijk aansluiten bij wat de leerling kan laten zien.

Een kind is meer dan zijn cognitieve ontwikkeling

Het is belangrijk te weten hoe een kind zich ontwikkelt op het gebied van taal en rekenen en andere leervakken. Om een compleet beeld van het kind te krijgen en goede besluiten te kunnen nemen, is het van belang ook andere ontwikkelingsgebieden in kaart te brengen.