Aanmelden IEP Eindtoets Engels

De IEP Eindtoets Engels wordt afgenomen in het IEP LVS. Aanmelden voor Engels kan op de pagina van het LVS. Het IEP LVS bevat naast Engels meerdere toetsen waarmee het complete beeld van de leerling inzichtelijk gemaakt kan worden.

Schooljaar 2017-2018
De IEP Eindtoets Engels kan worden afgenomen van: 

  • november t/m februari en
  • half mei t/m eind juli

Op de vervolgpagina kunt u in het aanmeldformulier de IEP Eindtoets Engels selecteren. U kunt hier ook de overige opties bekijken om combinaties te maken met de andere toetsen.