Basisonderwijs

Basisonderwijs

Een kind is meer dan taal en rekenen. Kinderen zitten vol talenten, vaardigheden en interesses die bijdragen aan het schoolsucces. In het basisonderwijs vinden veel veranderingen plaats rondom toetsing. Zo is bijvoorbeeld het advies van de leerkracht leidend voor het vervolgonderwijs en niet de uitslag van de eindtoets. Bij het formuleren van dit advies is het belangrijk om naast taal en rekenen ook naar de ‘zachte’ vaardigheden te kijken als sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en het creatief vermogen van een leerling.

Voor scholen die ook Engels aanbieden, is het mogelijk om inzicht te krijgen in de ERK-niveaus van de leerlingen aan het eind van de basisschool. Op deze manier krijgt iedere leerling een eerlijke kans om te laten zien wat hij kan en kan iedere leerling zich op zijn eigen niveau verder ontwikkelen.

IEP Eindtoets

De eindtoets voor groep 8

Welke eindtoets kiest u? Past de eindtoets bij uw schoolvisie én bij uw leerlingen? De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets waarbij de leerling continu centraal staat.

IEP LVS

Volg uw leerling

Volg uw leerling met ons hoofd-hart-handen-principe. We kijken niet alleen naar taal en rekenen, maar ook naar de leeraanpak, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen.

IEP Eindtoets Engels

Effectieve doorstroom naar het voortgezet onderwijs

Deze adaptieve en digitale eindtoets meet de uitstroomniveaus van leerlingen op Engels om zo een effectieve doorstroom naar het voortgezet onderwijs te realiseren.

 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: