Basisonderwijs

Basisonderwijs

We geloven dat ieder kind van nature graag leert, laat zien wie hij is en wat hij kan. Als leerkracht probeert u kinderen dagelijks te laten groeien in hun ontwikkeling. U leert ze hoe ze omgaan met elkaar. U brengt ze onder andere taal- en rekenvaardigheden bij, maar probeert ook de creativiteit optimaal te stimuleren. Bij sommige kinderen kost dit u misschien nauwelijks inspanning, terwijl dit bij andere kinderen veel aandacht en geduld vraagt. Dit kan te maken hebben met specifieke kindkenmerken waar u als leerkracht weinig grip op heeft. Maar vaak zijn het ook factoren waar een leerkracht wel degelijk grip op heeft.

Eén van deze factoren zijn de middelen die u gebruikt. In welke mate lokt het leerlingen uit om te leren? Sluit het wel aan bij de belevingswereld? Weet een leerling waarom hij iets leert? Je kan je namelijk afvragen of een leerling wel laat zien wat hij kan als de opdracht tamelijk betekenisloos is voor hem. Voor Bureau ICE zijn dit vragen die we onszelf dagelijks stellen. Om iedere leerling een eerlijke kans te bieden om te laten zien wie hij is, vinden wij het belangrijk dat je zo zuiver mogelijk toetst.

Naast cognitieve vaardigheden zoals taal en rekenen, is het ook belangrijk om andere eigenschappen in kaart te brengen. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen. Zo kijken we ook naar andere vaardigheden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een leerling zoals sociaalemotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. Omdat iedere school een eigen visie heeft op goed onderwijs is het van belang om zorgvuldig te kijken welke materialen uw visie het beste ondersteunen en versterken.

IEP Eindtoets

De eindtoets voor groep 8

Welke eindtoets kiest u? Past de eindtoets bij uw schoolvisie én bij uw leerlingen? De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets waarbij de leerling continu centraal staat.

IEP LVS

Volg uw leerling

Volg uw leerling met ons hoofd-hart-handen-principe. We kijken niet alleen naar taal en rekenen, maar ook naar de leeraanpak, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen.

IEP Eindtoets Engels

Effectieve doorstroom naar het voortgezet onderwijs

Deze adaptieve en digitale eindtoets meet de uitstroomniveaus van leerlingen op Engels om zo een effectieve doorstroom naar het voortgezet onderwijs te realiseren.

 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: