VO-Slide 1

TOA, hét online toetssysteem voor het voortgezet onderwijs 

Met de referentieniveaus voor taal en rekenen werken we in het onderwijs met eenduidige normen en onafhankelijke doelen. De toetsen in de TOA beoordelen leerlingen daarom vanzelfsprekend aan de hand van deze referentieniveaus. Veel leerlingvolgsystemen kiezen echter voor een beoordeling met een percentielscore, wat alleen iets zegt over hoe het reken- of taalniveau van een leerling zich verhoudt tot het niveau van andere leerlingen. Pas als je een leerling vergelijkt met deze objectieve normen kun je zien of de inspanningen op het gebied van taal en rekenen zin hebben gehad.

Toetsen met de TOA

De TOA is een webbased toets- en leerlingvolgsysteem met meer dan 800 toetsen. Deze toetsen zijn ontwikkeld aan de hand van het 'Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ en het Europees Referentiekader/Common European Framework of Reference (ERK/CEF). In de TOA vindt u toetsen voor Nederlands en rekenen, maar ook voor de moderne vreemde talen Engels, Frans, Duits en Spaans. Door de TOA te koppelen met uw administratiesysteem, zoals Magister en SOMtoday, worden de behaalde TOA-resultaten automatisch naar uw administratiesysteem verstuurd.

De TOA

800 toetsen
direct te gebruiken
16.000 docenten
gebruiken de TOA
uitgebreid pakket
met onder meer rapportages en benchmarks
koppelingen mogelijk
met magister, N@tschool, SOMtoday, eduarte