Basisonderwijs-Slide 1

De IEP Advieswijzer: een kind is meer dan taal en rekenen

Sinds schooljaar 2014-2015 is het schooladvies van de leerkracht/basisschool leidend voor de toelating van uw leerlingen in het voortgezet onderwijs. Lees meer over de veranderingen.

Een kind is meer dan taal en rekenen, maar hoe breng je dat in beeld? Hoe verantwoord je de keuze voor een schooladvies? De Advieswijzer werkt volgens het hoofd-hart-handen-principe en brengt door middel van digitale toetsen niet alleen de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart, maar ook sociaal-emotionele vaardigheden en leeraanpak (hart) en het creatief vermogen (handen). Gezamenlijk vormen deze onderdelen een compleet beeld van de leerling dat dient als ondersteuning en onderbouwing bij het opstellen van een schooladvies.

Flexibel toetsen: op uw moment, op uw manier en met uw advies

De Advieswijzer is een online applicatie, waarin u verschillende toetsen en meetinstrumenten flexibel kunt inzetten in de periode van september t/m februari. De toetsen worden automatisch nagekeken. U bepaalt zelf als leerkracht welke leerling wanneer welke toets maakt. De leerkracht kan de toetsresultaten per groep en leerling op ieder moment in het dashboard bekijken en daar eventueel aantekeningen bij maken. Als er voldoende toetsgegevens zijn, doet de Advieswijzer een voorstel voor een schooladvies. Met de Advieswijzer kunt u dus met onafhankelijke metingen uw schooladvies zo objectief mogelijk onderbouwen.

 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: