IEP Eindtoets Engels

Engels is een kernvak in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat uw groep 8-leerlingen straks een voldoende moeten halen voor het eindexamen Engels. Het is dus van belang dat zij goed voorbereid de basisschool verlaten. Om deze aansluiting soepel te laten verlopen, is het nuttig te weten hoe vaardig uw leerlingen in Engels zijn. Dit kan door inzicht te krijgen in de ERK-niveaus. 

Een meetmoment voor effectieve doorstroom voortgezet onderwijs

In opdracht van het EP-Nuffic ontwikkelt Bureau ICE de eerste Eindtoets Engels die vanaf eind mei 2016 afgenomen wordt. Met deze eindtoets creëren we een meetmoment voor het bepalen van de ERK-niveaus van leerlingen aan het eind van de basisschool. Deze eindtoets geeft u:

  • inzicht in opbrengsten van uw eigen onderwijs Engelse taal;
  • inzicht in het startniveau voor het voorgezet onderwijs (ERK);
  • extra informatie bij de onderbouwing van het schooladvies bij tweetaling onderwijs. 

Reden van deze aanbesteding ligt met name bij leerlingen uit het vroegtijdig vreemde talenonderwijs (vvto). Zij beschikken vaak over een hoger niveau Engels dan leerlingen uit het regulier basisonderwijs, maar volgen hetzelfde traject zodra ze samenkomen op het voortgezet onderwijs. Niet alleen de niveaus van vvto-leerlingen ten opzichte van de leerlingen uit het reguliere basisonderwijs verschillen, ook de niveaus binnen het regulier basisonderwijs zijn niet gelijk. De toets kan worden ingezet om te bepalen welk ERK-niveau de groep 8-leerlingen beheersen. 

Effectieve doorstroom voortgezet onderwijs

Door de leerling in het voortgezet onderwijs op zijn eigen niveau te laten starten, wordt de potentie van de leerling het beste benut. De Eindtoets Engels maakt de ERK-niveaus inzichtelijk. Deze ERK-niveaus zijn een objectieve indeling in taalniveaus die ook in het voortgezet onderwijs wordt (h)erkend, opgesteld door de Raad van Europa.

 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: